อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

ส่อร้าวอีก!พรรคร่วมโวย"รมต."ฝั่งพปชร.กินรวบกรมหลัก

ส่อร้าวตั้งแต่ต้น พรรคร่วมโวยรมต.ฝั่งพปชร.แบ่งงานกินรวบกรมหลัก เหลือแต่เศษเนื้อสร้างผลงานไม่ได้  เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.18 น.

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแบ่งงานในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม น่าจะสร้างรอยร้าวให้เกิดขึ้นภายในรัฐบาล อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แบ่งงานความรับผิดชอบให้กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในลักษณะแบ่งกันดู แต่ไม่ใช่การยกกรมหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งให้ไปดูแล  โดยนายณัฏฐพลดูแลสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  ขณะที่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ดูแลสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมถึงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งของ สอศ.  โดยการแบ่งงานเช่นนี้ ถือว่าทำให้รมว.ศึกษาธิการรวบอำนาจหน่วยงานสำคัญไว้เอง

ขณะที่นางกนกวรรณ ซึ่งเป็นรมช.ศึกษาธิการ ลำดับที่ 2 แต่ได้กำกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกิจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างฐานมวลชนและมีความสำคัญทางการเมืองพอสมควร

สำหรับกระทรวงมหาดไทย  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ยังคุมหน่วยงานที่ตัวเองมีผลประโยชน์ไว้เป็นหลักๆ เหมือนในยุค คสช.  ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และงานหลักอื่นๆ  แต่แบ่งงานให้นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ดูแลกรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และองค์การกำจัดน้ำเสีย  ส่วนนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การตลาด และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งถือเป็นการแบ่งงานที่ผิดฝาผิดตัว เพราะรมว.มหาดไทยควรจะดูแลงานในส่วนกลางของ กทม. เช่น องค์การกำจัดน้ำเสีย  ส่วนงานที่เป็นการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นควรมอบให้รมช.มหาดไทยดูแลแทน ทั้งนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการแบ่งงานเช่นนี้ เป็นการยึดกรมที่เกี่ยวข้องกับงานท้องถิ่นมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    82%
  • ไม่เห็นด้วย
    18%

บอกต่อ : 19