อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

เตือนปชช. 8 จังหวัดระวัง!!น้ำป่า

“กอปภ.ก.” สั่ง 8 จังหวัดภาคตะวันออก-ใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในระยะนี้ อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.51 น.

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยปภ.ได้ติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ประกอบกับประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 3/2562 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2562 ให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม เนื่องจากหลายพื้นที่เริ่มชุ่มน้ำ ทำให้มีความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม ทั้งนี้กอปภ.ก.โดยปภ.ได้ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ส่วนพื้นที่ที่ต้องติดตามเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ จ.ระนอง บริเวณอ.เมืองระนอง อ.กระบุรี อ.ละอุ่น และอ.กะเปอร์ ขณะที่จ.พังงา บริเวณอ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ท้ายเหมือง อ.คุระบุรี และอ.กะปง รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่ม หากประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่ามีแนวโน้มอาจเกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อชีวิตประชาชนให้พิจารณาสั่งการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18