อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ปชป.ผุดโมเดลยกระดับท่องเที่ยวชุมชนใต้

ทีมเศรษฐกิจทันสมัยปชป.ขานรับนโยบาย"จุรินทร์" เตรียมเร่งฟื้นเศรษฐกิจฐานรากในชายแดนใต้ ผุดโมเดลยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.10 น.

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.  นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์  เปิดเผยว่า  ทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีม และคณะ ประกอบไปด้วย นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน (Green Energy) และนายนาวี นาควัชระ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมชาวบ้าน ได้ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อนำมาต่อยอดนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก หลังจากที่นายจุรินทร์ไปร่วมรับฟังปัญหาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านนายปริญญ์ กล่าวว่า การเร่งแก้ปัญหาที่สามารถทำได้เลยอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก จะนำเอาโมเดลการท่องเที่ยวชุมชนมาปรับใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจุลภาค  ทั้งนี้ ทางทีมได้ลงพื้นที่ใน จ.ปัตตานี เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับ นายอันวาร์ สาและ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปัตตานี พบว่าพื้นที่หลายแห่งมีศักยภาพเป็นอย่างมาก หากมีผู้เชี่ยวชาญไปช่วยบริหารจัดการและจัดระบบก็จะสามารถทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้ และเกิดการสร้างงาน  ทั้งนี้เราได้ลงพื้นที่ในจ.ปัตตานี เพื่อสำรวจมาแล้ว 2-3 ครั้ง แนวทางของทีมเศรษฐกิจทันสมัยที่ได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยวชุมชนแบบพรีเมียมที่เป็นหนึ่งในทีม ทำให้มีข้อเสนอที่พร้อมนำไปปฏิบัติ 3 ประเด็น คือ 1.ทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวสีเขียวให้เกิดในหมู่บ้านที่เป็นเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเน้นการร่วมงานกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับบางประเทศเพื่อทำหมู่บ้านต้นแบบ 2.ยกระดับท่องเที่ยวชุมชนให้เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังจ่ายสูง และ 3.พัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เน้นเรื่อง Peace Tourism เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวนายปริญญ์ กล่าวอีกว่า นอกจากการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องการพัฒนาสินค้าท้องถิ่น การพัฒนาสินค้าฮาลาลที่ต้องนำออนไลน์มาช่วย การแก้ปัญหาประมง และสินค้าเกษตรที่ทางทีมเศรษฐกิจ ทันสมัย พร้อมจะเป็นคลังสมองให้กระทรวงที่พรรครับผิดชอบนำไปใช้เพื่อยกระดับชีวิตผู้คน โดยเชื่อว่าหากประชาชนในท้องที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความสงบในพื้นที่ได้.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    57%
  • ไม่เห็นด้วย
    43%

บอกต่อ : 22