อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

"ธรรมนัส"ลุยช่วยเกษตรกรกรเจอพิษภัยแล้ง

"ธรรมนัส"ระดมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.39 น.

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง  กล่าวว่า วาระเร่งด่วนที่สุดคือ เร่งเติมน้ำในเขื่อนและทำฝนให้ตกลงสู่พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้มอบหมายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ขอรับการสนับสนุนอากาศยานเพิ่ม 6 ลำได้แก่ จากกองทัพบก 1 ลำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 ลำ และกองทัพอากาศ 4 ลำ ซึ่งสามารถขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันที เตรียมการเยียวยาความเสียหายแก่เกษตรกรที่พืชผลทางการเกษตรเสียหายทุกประเภท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ส่วนกรมการข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีเมล็ดพันธุ์ข้าวจ้าวสำรองไว้แล้ว 10,000 ตัน รวมทั้งจะประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อพักชำระหนี้ให้เกษตรกร ซึ่งที่ประชุมครม. ในรัฐบาลที่ผ่านมามีมติให้เกษตรกรที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ สามารถพักชำระหนี้ได้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 64 ส่วนเกษตรกรอีกร้อยละ 10 ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรสามารถขอพักหนี้ได้ 1 ปี
ส่วนในระยะยาวเตรียมวางแผนในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมชลประทานเตรียมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เพียงพอ อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ รองรับเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18