อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

"เพื่อไทย"ตั้ง4ที่ปรึกษาหน.พรรคให้สอดคล้องรธน.

“เพื่อไทย” ตั้ง 4 ที่ปรึกษาหน.พรรค ดูแลด้านการเมือง-ก.ม.-ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฏหมาย ข้อบังคับพรรค  อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.13 น.

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. พรรคเพื่อไทยมีหนังสือคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ลงวันที่ 22 ก.ค. 2562 โดยระบุว่า เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฏหมาย ข้อบังคับพรรค ระเบียบประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของนายทะเบียนพรรคการเมือง สมควรที่หัวหน้าพรรคจะมีที่ปรึกษาจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเมือง กฎหมาย และการต่างประเทศ เพื่อให้คำปรึกษา จึงแต่งตั้งนายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นที่ปรึกษาด้านการเมือง นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาด้านการเมือง นายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และนางนลินี ทวีสิน เป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แนวทางหรือการดำเนินงานด้านการเมือง กฎหมาย การต่างประเทศ และด้านอื่นๆ ให้กับหัวหน้าพรรค หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16