อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

กกต.ยันพิจาณาร่างเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จทัน

“กกต.”ยันพิจารณาร่างระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จก่อนรัฐบาลเคาะวัน อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.40 น.

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ขณะนี้ กกต.กำลังเร่งพิจารณาออกระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหมด 205 ข้อ รวมทั้งแบบแนบท้าย ซึ่งการพิจารณาเป็นที่น่าพอใจ โดยจะพยายามเร่งทำให้เสร็จและนำประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาในการนำระเบียบไปศึกษาทำความเข้าใจ ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศว่าจะให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดก่อน ซึ่ง กกต.ก็เตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งในทุกระดับ ทั้ง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล แต่จะเป็นระดับใดก่อนก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะเป็นผู้ประกาศ ส่วนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆทางสำนักงานก็ได้มีการเตรียมการไว้แล้วตามปกติ อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ (24 ก.ค.) กกต.จะจัดการสัมมนาวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจว่ากฎหมายใหม่มีสาระสำคัญอย่างไร

“ขณะนี้เราคงต้องรอความชัดเจนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเราก็เตรียมในเรื่องระเบียบ โดยระเบียบที่กำลังดูอยู่คือระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง การหาเสียงก็จะทยอยแล้วเสร็จ โดยในเรื่องของการหาเสียงเบื้องต้นผู้ที่จะสมัครอาจจะอิงแนวทางในการหาเสียงของ ส.ส. มาใช้ก่อนได้ แต่หากต้องการความชัดเจนก็ต้องรอระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะออก ซึ่งการนับระยะเวลาการหาเสียงจะเริ่มเมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบนั้นๆ ”นายอิทธิพร กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17