อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

หนองคาย แล้งหนัก ปลาในกระชังตาย100 ตัน

อธิบดีประมง เตรียมแจกลูกพันธุ์ปลานิล ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งภาคอีสาน-แม่น้ำโขงต่ำ กว่า100ราย ชี้ปลานิลตายกว่า100ตัน เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.13 น.

เมื่อวันที่27ก.ค.นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งจากปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลงต่อเนื่องในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่าน โดยลดลงจากระดับปกติ 3 – 4 เมตร ต่างจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ 3.26 เมตร อีกทั้งช่วงวันที่ 18 – 19 ก.ค.ที่ผ่านมา มีอากาศร้อนจัด ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ทั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมีเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังใน3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง 282 ราย รวมกว่า 4,160 กระชัง มีผลผลิตกว่า 18,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่องทุกปี ในจำนวนนี้พบว่ามีเกษตรกรฯ 80 – 100 ราย ได้รับผลกระทบ จากปัญหาอุณหภูมิสูงทำให้ปลาขาดออกซิเจนตาย เสียหายกว่า 100 ตัน รวมมูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท เบื้องต้นจึงแนะนำให้นำไปทำปลาร้าขายในจังหวัดใกล้เคียงกิโลกรัมละ 25 บาท เพื่อเพื่อบรรเทาความเสียหาย จากที่ปกติปลานิลขนาด 1 – 1.2 กิโลกรัมต่อตัวมีราคากิโลกรัมละ 60 บาท ส่วนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินในจังหวัดหนองคาย เช่น ปลาหมอ ปลาดุก ปลานวลจันทร์ยังไม่ได้รับผลกระทบนายอดิศร กล่าวต่อว่า แม้ว่าสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงล่าสุดจะดีขึ้น แต่แนะนำให้เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเฝ้าระวังพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเลือกแหล่งน้ำที่ตั้งกระชังที่มีระดับน้ำลึกเพียงพอ จัดวางกระชังให้เหมาะสม ไม่หนาแน่นเกินไป ปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและลดปริมาณให้อาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอาหารสดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย หมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและสังเกตอาการต่างๆ อย่างส่ำเสมอเพื่อจะได้แก้ไขหรือรักษาได้ทันท่วงทีกรณีเกิดอาการผิดปกติ ทำความสะอาดกระชังอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำจัดตะกอนและเศษอาหารซึ่งเป็นการตัดวงจรชีวิตปรสิตและเชื้อโรค นอกจากนี้ยังช่วยให้กระแสน้ำไหลผ่านกระชังได้ดีซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพสัตว์น้ำ จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในกระชัง เพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ปลาในกระชัง โดยการติดตั้งเครื่องพ่นน้ำลงในกระชังเลี้ยงปลา หรือเดินท่อเติมอากาศให้กับปลาที่เลี้ยงในกระชังโดยตรง ส่วนช่วงหน้าแล้งอาจต้องงดเลี้ยง แล้วทำความสะอาดและซ่อมแซมกระชังเพื่อเตรียมเลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไป

“กรมประมงเร่งช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำโขผันผวนในจังหวัดหนองคาย โดยอยู่ในขั้นตอนหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ รวมทั้งหารือกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายให้เกิดความชัดเจนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ สำหรับการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบนั้น กรมประมงจะพิจารณาของบเหลือจ่ายปี 63 ให้ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลแจกเกษตรผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ และในอนาคตจะนำระบบแจ้งเตือน Multiple Sensor มาใช้ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนระดับน้ำและวัดคุณสมบัติของน้ำในลุ่มน้ำโขงเช่น แจ้งเตือนระดับค่าออกซิเจนในน้ำ ระดับความเป็นกรดด่าง ระดับของแอมโมเนีย ระดับความขุ่นของน้ำ เป็นต้น เพื่อให้เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงได้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพของตนได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์ยิ่งขึ้น” นายอดิศร กล่าว. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 46