อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

เจาะเซฟอดีตสามี"เอ๋ ปารีณา" รวยพุ่ง1.7พันล้าน-ส่งลูกเดือนละ2.5แสน

ป.ป.ช.เปิดเซฟ128ส.ว. 142 สนช. พบ “พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์” อู้ฟู่ 2.5 พันล้าน รวยสุดในบรรดา ส.ว. ส่วนสามีเก่า “เอ๋ ปารีณา” รวย 1.7 พันล้าน ส่งเสียลูกเดือนละ 2.5 แสน ส่วน 114 ส.ว.ไม่ต้องยื่น ส่วน"อิสระ ว่องกุศลกิจ"คว้าแชมป์อดีตสนช.รวยสุด 6 พันล้าน พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.25 น.


เมื่อวันที่ 15 ส.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กรณีพ้นจากตำแหน่งจำนวน 142 ราย และส.ว. กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 128 ราย โดยสำหรับ ส.ว. มีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ มีทรัพย์สิน 2,542,726,475 บาท  รวยที่สุดของส.ว.ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินในครั้งนี้  ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นพวกเงินลงทุน 1,448 ล้านบาท เงินให้กู้ยืม 245ล้านบาท ที่ดิน 200 ล้านบาท  ขณะที่ส.ว.ที่รวยเป็นอันดับ2คือ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา มีทรัพย์สิน 2,020,771,034 บาท  ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน เงินให้กู้ยืม  นายกรูดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา มีทรัพย์สิน 1,290,071,637 บาท  พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง มีทรัพย์สิน378,836,382 บาท โดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ พระสมเด็จ 10 องค์ มูลค่า 100 ล้านบาท พระกริ่งปวเรศ 1องค์ มูลค่า 40 ล้านบาท พระกริ่งวัดสุทัศน์ 2องค์ มูลค่า 10 ล้านบาท พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว 10 องค์ มูลค่า 50ล้านบาท นายอุปกิต ปาจรียางกูร อดีตสามี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,774,334,576 บาท โดยแจ้งว่า มีบัญชีเงินฝากที่เปิดร่วมกับ น.ส.ปารีณา 1 บัญชีไว้เลี้ยงดูบุตร โดยนายอุปกิต ได้โอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนตั้งแต่ปี 2557 เดือนละ 250,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีบัญชีทรัพย์สินอื่นๆที่น่าสนใจอาทิ นายเสรี สุวรรณภานนท์ มีทรัพย์สิน 529,931,444 บาท นายวันชัย สอนศิริ มีทรัพย์สิน 40,364,164บาท พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย มีทรัพย์สิน 20,511,620บาท พล.อ.ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร มีทรัพย์สิน 186,910,311 บาท นางประภาศรี สุฉันทบุตร มีทรัพย์สิน 962,123,671บาท นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 28,660,043 บาท พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มีทรัพย์สิน46,2 41,380 บาท พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป มีทรัพย์สิน 41,319,088บาท นายศุภชัย สมเจริญ มีทรัพย์สิน 34,009,969บาท  นายคำนูณ สิทธิสมาน มีทรัพย์สิน 32,133,315 บาท ร.อ.ทินพันธุ์ นาคาตะ มีทรัพย์สิน 42,866,800บาท พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร มีทรัพย์สิน 293,860,640 บาท พล.ร.อ.เฉลิมชัย เครืองาม มีทรัพย์สิน202,607,818 ล้านบาท หนี้สิน 160,877 ล้านบาท ส่วน ส.ว.ที่มี ทรัพย์สินน้อยที่สุด คือ นายไพโรจน์ พ่วงทอง มีทรัพย์สิน 2,362,289 บาทหนี้สิน 440,000 บาท โดยแจ้งว่ามีรายได้จากการทำเกษตรกรรมนาปี นาปรังเพียงอย่างเดียว ปีละ 283,500 บาท และยังแจ้งด้วยว่ามีทรัพย์สิน เป็นรถจักรยานยนต์ 3 คัน รวมมูลค่า 20,000 บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินของส.ว.ในครั้งนี้ เป็นการยื่นตามกฎหมายป.ป.ช.ฉบับใหม่คือพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี2561 ซึ่งมาตรา105วรรค4 ระบุว่า ในกรณีข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่พ้นตำแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งใหม่ภายใน 30วัน ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช.  ทำให้มีอดีตสนช. 88 คน และเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆรวมทั้งหมด 114 คน ได้รับอานิสงส์จากกฎหมายมาตราดังกล่าว ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ว.ต่อป.ป.ช.

ทั้งนี้สำหรับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของอดีต สนช.กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 142 ราย ผู้ที่มีทรัพย์สินมากที่สุด คือนายอิสระ ว่องกุศลกิจ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 6,069,497,482 บาท หนี้สิน 7,814,165  บาท รองลงมา นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ มีทรัพย์สิน 3,161,904,198 บาท หนี้สิน 20,918 บาท นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล มีทรัพย์สิน 1,293,965,918 บาท ไม่มีหนี้สิน นายชัชวาล อภิบาลศรี มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,107,538,942 บาท ไม่มีหนี้สิน และ พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ มีทรัพย์สิ้นทั้งสิ้น 885,758,780 บาท ไม่มีหนี้สิน นอกจากนี้ยังมีผู้ที่น่าสนใจ อาทิ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 369,086,626 บาท หนี้สิน  2,572,055 บาท พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 122,701,945 บาท ไม่มีหนี้สิน คุณพรทิพย์ จาละ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น55,688,761 บาท ไม่มีหนี้สิน พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ มีทรัพย์สิ้นทั้งสิ้น 317,333,193 บาท ไม่มีหนี้สิน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 616,936,412 บาท ไม่มีหนี้สิน นายนรนิติ เศรษฐบุตร มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 111,127,801 บาท ไม่มีหนี้สิน นายมุชญ์ วัฒนโกเมร มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 52,216,955 บาท ไม่มีหนี้สิน พล.อ.วิลาศ อรุณศรี มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 30,101,651 บาท ไม่มีหนี้สิน นายบุญชัย โชควัฒนา มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 747,721,938 บาท มีหนี้สิน 10,870 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    12%
  • ไม่เห็นด้วย
    88%

ความคิดเห็น