อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

โปรดเกล้าฯ'พล.อ.ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา' พ้นข้าราชการทหาร

โปรดเกล้าฯให้“พล.อ.ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา”พ้นจากขรก.ทหารแล้วแต่งตั้งขรก.พลเรือนเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 17.58 น.

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  โดยระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.2562
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46