อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

'กำนันป้อ'หนี้หมื่นล้าน 'ธรรมนัส'โกยค่าหวยเดือนละ3ล.

“ป.ป.ช.”เปิดเซฟ 21 ส.ส. นั่ง รมต.รัฐบาลประยุทธ์ 2 พบ “นาที-พิพัฒน์ รัชกิจประการ” อู้ฟู่สุด 4.6 พันล้าน “กำนันป้อ”หนี้ท่วมหมื่นล้าน “ธรรมนัส”โกยค่าหวยเดือนละ 3 ล้าน ควงเมียเก่า-ใหม่ ยื่นทรัพย์สินแพ็คคู่ พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 12.28 น.

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 414 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย รวม 415 ราย โดยแบ่งเป็น ส.ส.ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 21 ราย ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 4,248,828,812 บาท หนี้สิน 50,255,070 บาท โดยมีรายได้รวม 45,829,275 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงินปันผล ส่วนทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ  รถยนต์หรู เรือยนต์ 2 ลำ มูลค่ารวม 32.5 ล้านบาท เครื่องบิน 2 ลำ มูลค่า 139,232,432 บาท และเครื่องบิน CIRUS SR 22T มูลค่า 22,698,765 บาท เป็นต้น , นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 39,786,785 บาท หนี้สิน 8,268,247 บาท  โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่ารวมกว่า 24,475,800 บาท,

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมและคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 79,467,192 บาท หนี้สิน 20,000,000 บาท, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 2,198,328,980 บาท หนี้สิน 696,108 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 1,375,881,628 บาท เงินลงทุน 220,259,080 บาท เป็นต้น นอกจากนั้นที่น่าสนใจคือนายสุริยะมีการแจ้งรายได้จากดอกเบี้ยกว่า 60,000,000 บาท

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 176,277,628 บาท ไม่มีหนี้สิน, นายสันติ พร้อมพัฒน์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 15,524,098 บาท หนี้สิน 121,327 บาท, นายสาธิต ปิตุเตชะ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 59,231,933 บาท หนี้สิน 13,596,451 บาท, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 115,760,030 บาท ไม่มีหนี้สิน, นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 99,662,809 บาท หนี้สิน 11,138,404,713 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ และเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น เท่ากับว่านายวีระศักดิ์และคู่สมรสมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 11,038,741,903 บาท ส่วนทรัพย์สินที่น่าสนใจอาทิ ปืน 24 รายการ เช่น ปืนสั้นอัตโนมัติ .45 ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ .45 ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง 8 นัด,

นายพุทธิพงศ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 194,296,604 บาท หนี้สิน 1,369,500 บาท,นายประภัตร์ โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 87,887,220 บาท ไม่มีหนี้สิน, นางนาที รัชกิจประการ(ภรรยานายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา) แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 4,674,631,835 บาท หนี้สิน 177,066,184 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินนายพิพัฒน์ 4,603,035,225 บาท ทรัพย์สินนางนาที 71,597,609 บาท, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคู่สมรส(นางอริสรา พรหมเผ่า) แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 859,316,182 บาท หนี้สิน 79,261,936 บาท โดยแจ้งว่ามีรายได้ 3,263,500 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเฉลี่ยต่อเดือน กว่า 3,000,000 บาท นอกจากนั้นร.อ.ธรรมนัสยังได้ยื่นบัญชีแสดงบัญชีและหนี้สินของ น.ส.ธนพร ศรีวิราช สถานะเป็นคู่สมรส โดยมีทรัพย์สิน 63,684,291 บาท

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 1,190,927,937 บาท หนี้สิน 160,812,109 บาท, นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 51,187,638 บาท หนี้สิน 103,026 บาท, นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 124,853,181 บาท หนี้สิน 25,118,795 บาท, นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 2,115,587,449 บาท หนี้สิน 130,629,792 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ อาทิ เงินลงทุนของคู่สมรส 1,175,753,994 บาท เงินลงทุนของนายณัฏฐพล 274,884,990 บาท เงินให้กู้ยืมของคู่สมรส 160,775,501 บาท เป็นต้น

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 226,127,293 บาท หนี้สิน 347,776 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่ารวม 126,763,774 บาท, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 1,787,576,764 บาท หนี้สิน 2,615,538 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ อาทิ เงินลงทุนของคู่สมรสมูลค่ารวม 1,159,024,898 บาท ที่ดินคู่สมรส 139,781,700 บาท เป็นต้น

นอกจากนั้นที่น่าสนใจคือคู่สมรสของคุณหญิงกัลยาแจ้งว่ามีรายได้รวม 229,203,588 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เงินปันผล 94,480,616 บาท เป็นต้น, ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 421,391,723 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นสิทธิและสัมปทาน 274,250,000 บาท เงินลงทุนมูลค่ากว่า 51,917,649 บาท เป็นต้น, นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 758,426,485 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ อาทิ เงินฝาก 372,609,570 บาท ที่ดินมูลค่ารวม 165,719,735 บาท ที่เป็นต้น ส่วนทรัพย์สินที่น่าสนใจอาทิ นาฬิกาข้อมือหรู จำนวน 57 เรือน ทองคำแท่ง พระเครื่อง เครื่องประดับ และปืน กระเป๋าแบรนด์เนม 63 ใบ เป็นต้น

สำหรับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนั้นมีจำนวนทั้งหมด 414 คน ส่วนที่เหลืออีก 77 ราย มีการขอขยายเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 23 ส.ค.นี้ ส่วนอีก 10 รายยังไม่มีการติดต่อเข้ามายัง ป.ป.ช. แต่กฎหมายใหม่กำหนดให้สำนักงานป.ป.ช. ต้องติดต่อไปยัง ส.ส.ที่ยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพื่อสอบถามอีกครั้ง ในชั้นนี้จึงยังไม่มีความผิด เพราะเข้าใจว่าบางคนเป็น ส.ส.ใหม่จึงไม่เข้าใจว่าต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อ ผู้ที่ยังไม่ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในล็อตนี้ อาทิ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.พรรคอนาคตใหม่, น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ, นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.อนาคตใหม่, นายพีระวิทย์ เรืองลือดลภาค ส.ส.พรรคไทรักธรรม, นายชัชวาลย์ คงอุดม ส.ส.พรรครวมพลังท้องถิ่นไท, นายปิยะบุตร แสงกนกกุล ส.ส.พรรคอนาคตใหม่, นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ เป็นต้น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%