อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

ล่า1หมื่นชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.พืชยาฯ ฉบับประชาชน

ภาคประชาชน ล่า 1 หมื่นชื่อ เสนอ “ร่างพ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน” อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.04 น.

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในการแถลงข่าว “ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน” ว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ฉบับปรับปรุงล่าสุด (ฉบับที่ 7) ยังมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์จากกัญชาและพืชกระท่อม เพราะยังจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5  แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และกลุ่มผู้ป่วย ยังไม่สามารถนำมาใช้ในฐานะเป็นพืชยาได้อย่างเต็มที่ แต่จริงๆ พืชทั้ง 2 มีลักษณะจำเพาะแตกต่างจากยาเสพติดประเภทที่เป็นสารสังเคราะห์ จึงควรมีกฎหมายใหม่ที่กำหนดมาตรการดูแลพืชยาเหล่านี้ โดยไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมาย แต่ยังมีมาตรการควบคุมที่สอดคล้องกับกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ
 


ด้าน ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนตำรับ การอนุญาตผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา กระท่อม หรือพืชยาอื่นๆว่า ควรมีการกำหนดบทบัญญัติการออกใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการผลิตภัณฑ์กัญชา และกระท่อม  หรือพืชยาอื่น โดยควบคุมดูแลในทำนองเดียวกันกับยา ซึ่งต้องสั่งใช้โดยแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย และจ่ายยาโดยเภสัชกรเท่านั้น อีกหนึ่งในสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ เสนอให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มอบอำนาจให้ สถาบันพืชยา กัญชา กระท่อมแห่งชาติ จัดระบบพืชยาทุกประเภท เพื่อสร้างความสมดุลในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพืชยา
 


นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ผอ.มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ กล่าวว่า หลังจากนี้เครือข่ายวิชาการและภาคประชาสังคมด้านพืชยา กัญชา กระท่อม เตรียมเผยแพร่ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน  และจะรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ให้ได้ครบ 10,000 รายชื่อตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาให้พิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวเคยใช้น้ำมันกัญชาเพราะมีปัญหานอนไม่หลับ แต่ก็ใช้เป็นบางครั้งเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากให้มีการให้สิทธิแก่ชุมชนในการควบคุมกันเอง ไม่ใช่ผูกขาดแค่รัฐเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายในประเทศ
 
ด้าน นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวภายหลังร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ว่า พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะมีการยื่นเสนอให้มีการแก้กฎหมายอย่างแน่นอน เพราะจากการรับฟังมาหลายเวทีก็ทำให้เห็นถึงประโยชน์ของพืชกัญชาและกระท่อม โดยเบื้องต้นจะยื่นให้มีการแก้ไขเอากัญชาและกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งคาดว่าน่าจะยื่นเรื่องได้ประมาณเดือน พ.ย.นี้ อย่างไรก็ตามอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน พรรคก็ยินดีที่จะเสนอ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21