อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

อนค.ชงก.ม.เลิกคำสั่งคสช.เข้าสภาฯ

อนค.ชงกฎหมายเลิกคำสั่งคสช.เข้าสภาฯ พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 15.53 น.


เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า ส.ส.ของพรรคเข้าชื่อรวมกัน 71 คน เพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพื่อเตรียมยื่นต่อสภาฯในสมัยประชุมหน้า แม้ว่าในช่วงปลายของคสช.จะได้มีการใช้มาตรา 44 เพื่อยกเลิกคำสั่งหรือประกาศของคสช.หลายฉบับ แต่ยังมีประกาศหรือคำสั่งบางฉบับที่ยังกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนและนิติรัฐ จึงจำเป็นต้องเสนอกฎหมายดังกล่าวเข้ามาให้สภาฯพิจารณา

เมื่อถามว่า การเสนอร่างกฎหมายโดยส.ส.จะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 หรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า ในเรื่องนี้กฎหมายยังกำหนดไว้ไม่ชัด เพราะถ้าเป็นกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลย่อมต้องผ่านกระบวนการตามมาตรา 77 ส่วนกรณีของการเสนอกฎหมายโดยส.ส.นั้นในข้อบังคับการประชุมสภาฯก็ไม่ได้กำหนดขั้นตอนดังกล่าวเอาไว้ เพียงแต่ในระหว่างที่สภาฯพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ได้ข้อสรุปจะมีร่างกฎหมายบางฉบับที่เสนอโดยส.ส.เท่านั้นที่ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็น ประกอบกับประธานสภาฯจะไปดำเนินการออกระเบียบให้สอดรับต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13