อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ศาลรธน.นัดไต่สวนพยานเพิ่มปม'ธนาธร'ถือหุ้นสื่อ

ศาลรธน. นัดไต่สวนพยานบุคคล 10 ปาก ปม "ธนาธร"ถือหุ้นสื่อ18 ต.ค.นี้ ขณะที่สั่งส่งหลักฐานเพิ่ม ปมพ.ร.ก.ชะลอ พ.ร.บ.สถาบันครอบครัว ก่อนพิจารณารับคำร้องหรือไม่ พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 06.26 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ศาลรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดวันไต่สวนพยานในคดีที่ กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส. ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ โดยนัดไต่สวนพยานบุคคล 10 ปาก ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ เวลา 09.00 น.

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งในกรณีที่นายชวน หลีกภัย  ประธานสภาฯ ส่งคำร้องที่ ส.ส.ฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562  เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรค 1  หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ร้องจัดสั่งเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ เนื่องจากยังไม่ปรากฏหนังสือจากนายกฯที่ส่งถึงประธานสภาฯให้นำพระราชกำหนดดังกล่าวเสนอสภาฯเพื่อพิจารณา.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    74%
  • ไม่เห็นด้วย
    26%

บอกต่อ : 19