อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

เปิดชื่อประธานกมธ.35คณะ 'อองลือ'นั่งปธ.กีฬา

เปิดรายชื่อ 35 ประธานกมธ.สามัญประจำสภาฯ พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 16.09 น.

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 35  ชุด มี รายชื่อประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหมด 35 คณะ ดังนี้ ฝ่ายรัฐบาล 17 คณะ  โดยพรรคพลังประชารัฐ 8 คณะ ได้แก่ 1.ประธานกมธ.การตำรวจ( นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์) 2.ประธานกมธ.การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม ดิจิทัลเเละเศรษฐกิจ ( น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี ) 3.ประธานกมธ.การเงิน การคลัง เเละสถาบันทางการเงิน ( นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา ) 4.ประธาน กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร ( นายอนันต์ ผลอำนวย  ส.ส.กำแพงเพชร )5.ประธานกมธ.การทหาร( พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี ) 6.ประธาน กมธ.การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว(นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี ) 7.ประธานกมธ.การป้องกันเเละปราบปราม การฟอกเงินและยาเสพติด ( นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง) 8.ประธานกมธ.การวิทยาศาสต์รและเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม( นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ )

พรรคประชาธิปัตย์ 4 คณะ ได้แก่ 1.ประธานกมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (นายอันวา สาและ ส.ส.นราธิวาส )2.ประธานกมธ.การเกษตรและสหกรณ์ (นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา)3.ประธานกมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ(นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี )4.ประธานกมธ.การสวัสดิการสังคม( น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม  )  พรรคภูมิใจไทย 4 คณะ ได้แก่ 1.ประธานกมธ.การคมนาคม ( นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์  ) 2.ประธานกมธ.การท่องเที่ยว (นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา) 3.ประธานกมธ.การกีฬา( นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี )4.ประธานกมธ.รการสาธารณสุข( นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์ )  พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คณะ ได้แก่ ประธานกมธ.การส่งเสริมแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม( นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี )ส่วนประธานกมธ.ฝ่ายค้าน 18 คณะ ดังนี้ พรรคเพื่อไทย  10 คณะ ได้แก่ 1.ประธานกมธ.การศึกษา (นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่ ) 2.ประธานกมธ.การพลังงาน( นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง)3.ประธานกมธ.การอุตสาหกรรม( นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี ) 4.ประธานกมธ.การศึกษา จัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ ( นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู) 5.ประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค( นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.ชัยภูมิ ) 6.ประธานกมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ (นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น ) 7.ประธานกมธ.การปกครอง ( นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม ) 8.ประธานกมธ.การต่างประเทศ( นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี ) 9.ประธานกมธ.กิจการองค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน( นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. ) 10.ประธานกมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย(นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก)

พรรคอนาคตใหม่ 6 คณะ ได้แก่ 1.ประธานกมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ )2.ประธานกมธ. ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ) 3.ประธาน กมธ. กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน (นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ) 4.ประธานกมธ. การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก) 5.ประธานกมธ. การพัฒนาเศรษฐกิจ (น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ) 6.ประธาน กมธ. การแรงงาน (นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ)

พรรคเสรีรวมไทย  1 คณะ คือ ประธานกมธ. การป้องกันปราบปรามการทุจริต เเละประพฤติมิชอบ ( พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส  ส.ส.บัญชีรายชื่อ )  พรรคประชาชาติ 1 คณะ คือ ประธาน กมธ. การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ  ( นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา )
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น