อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯขรก.สำนักพระราชวัง31ราย

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเหรียญจักรมาลาแก่ขรก.สำนักพระราชวัง 31 ราย จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 17.28 น.


เมื่อวันที่ 16 ก.ย.  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา  โดยระบุว่  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักพระราชวังที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดี จำนวน31 ราย ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.2562

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/051/T_0001.PDF


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24