อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ก.แรงงานจัดทีมหมอตรวจสุขภาพแรงงานป้องโรคNCD

ก.แรงงาน จับมือสถานประกอบการ จัดทีมแพทย์ ตรวจสุขภาพแรงงาน ป้องกันการเจ็บป่วยโรค NCD ลดค่ารักษา  พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.11 น.


เมื่อวันที่ 19 ก.ย. พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรมว.แรงงาน พร้อมด้วย น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พร้อมด้วย นายกันต์กวี ทับสุวรรณ คณะที่ปรึกษารมว.แรงงาน ร่วมเปิดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรสาคร ซึ่งมี พนักงาน 1,127 คน โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ

พล.ท.นันทเดช กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดเป็นนโยบายให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการเชิงรุก ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ โดยในการตรวจสุขภาพจะต้องดำเนินการ อาทิ การเจาะเลือด ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น เอกซเรย์ทรวงอก เก็บปัสสาวะ อุจจาระ และตรวจภายในสำหรับสุภาพสตรี เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ปัญหาที่เกิดกับผู้ใช้แรงงานมีอยู่ 2 ประเด็น คือ การเจ็บป่วยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไตเสื่อม หัวใจ เป็นต้น  

พล.ท.นันทเดช กล่าวว่า จากข้อมูลสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร มีประชากร 577,964 คน มีแรงงานแฝงและไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ 881,097 คน เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 167,853 คน อยู่ในกำลังแรงงาน 713,244 คน เป็นผู้มีงานทำ 707,548 คน เป็นผู้ว่างงาน 5,696 คน มีนายจ้างสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมสมุทรสาคร 11,304 แห่ง ผู้ประกันตน 538,919 คน มาตรา 33 จำนวน 460,592 คน มาตรา 39 จำนวน 35,682 คน มาตรา 40 จำนวน 42,645 คน มีแรงงานต่างด้าว 167,761 คน ในสถานประกอบการ 4,659 แห่ง มีผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงานขอเบิกเงินทดแทนในปี 2560 จำนวน 5,460 คน ปี 2561 จำนวน 5,847 คน และปี 2562 จำนวน 4,365 คน

ด้าน น.ส.อนุสรี กล่าวว่า ในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่เป็นโฆษกกรรมาธิการแรงงานด้านนิติบัญญัติได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยของคนทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะได้ผลกระทบด้านสุขภาพจึงมีมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ขณะเดียวกันจึงมีความสนใจที่จะเข้ามาติดตามการทำงานด้านการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงานต่อไป. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23