อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดนายกฯรับบริจาค264ล. เงินเข้าบัญชีจริงแล้ว106ล.

"สปน." เผยยอดโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีรัฐบาลช่วยน้ำท่วมจริงแล้ว 106 ล้านบาท จากยอดที่รับผ่านรายการระบุไว้ 264 กว่าล้าน อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 18.27 น.


เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สรุปยอดเงินบริจาคสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านรายการ "ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย.2562 เวลา 16.00 น. ระบุว่า จากที่มีการระบุยอดแจ้งบริจาคเงินผ่านรายการดังกล่าว จำนวน 264,376,569 บาท ขณะนี้มีเงินรับบริจาคที่เข้าบัญชีแล้ว 106,859,741.22 บาท  สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562 จ่ายเงินช่วยค่าทำศพ จำนวน 3 ราย รายละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    27%
  • ไม่เห็นด้วย
    73%

บอกต่อ : 47