อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ทส.จ่อชงครม.แผนแม่บทมาเรียม-วันป่าชายเลนแห่งชาติ10พ.ค.

ทส.จ่อชงครม.เห็นชอบ 10 พ.ค.วันป่าชายเลนแห่งชาติ-แผนแม่บทมาเรียม อนุรักษ์พะยูนเพิ่มประชากรพะยูนจาก 250 ตัว เป็น 280 ตัวใน3 ปี พร้อมคลอดกฎกระทรวงให้เกาะโลซิน จ.ปัตตานี เป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.45 น.


เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

โดยพ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกฝ่ายความมั่นคง เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญและเห็นชอบการดำเนินโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลี่ยมจำนวน 8 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎ์ธานี และรับทราบการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเห็นชอบเรื่องสำคัญอื่นๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพแผนงาน ได้แก่ การออกกฎกระทรวง กำหนดพื้นที่ป่าชายเลนในจ.ระนอง เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 และกำหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23 การออกกฎกระทรวง กำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน จ.ปัตตานี เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 20 และกำหนดมาตราคุ้มครองตามมาตรา 23 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานสถานการณ์การเกยตื้นของพะยูน และการจัดทำร่างแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ภายใต้”แผนแม่บทมาเรียม” โปรเจค รวมถึงการเห็นชอบกำหนดให้มีวันป่าชายเลนประจำปีของชาติ คือวันที่ 10 พ.ค.ของทุกปี ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร แสดงความห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ที่จะต้องมีมาตรการอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลัง อย่างสมบูรณ์ที่สุดและเป็นระบบ โดยกำชับสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เร่งขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนงาน มีการประเมินผล และการรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) จะต้องทุ่มเมการดำเนินงานให้ได้ตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และมองเห็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า คณะกรรมการฯชุดนี้ เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติให้มีความเหมาะสม ตอบสนองต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้กรมฯ ได้เน้นย้ำและเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอวันป่าชายเลนประจำชาติเป็นครั้งแรกในวันที่ 10 พ.ค. ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลน และมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2534 โดยเรื่องนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทรัพยากรฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อครม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบกำหนดให้ทุกวันที่ 10 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนประจำปีของชาติ

ด้านนายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ เผยว่า ตนได้เสนอแผนอนุรักษ์พะยูนและสัตว์หายากภายใต้แผนแม่บทมาเรียมโปรเจค ซึ่งคณะกรรมการฯพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อย โดยขั้นตอนต่อไปเตรียมเสนอเข้าครม. ทั้งนี้แผนมาเรียมโปรเจคมีเป้าหมายเพิ่มประชากรพะยูน จาก 250 ตัว เป็น 280 ตัว ภายใน 3 ปี (2563-2565)ประกอบด้วยแผนต่างๆ เช่น แผนดูแลพื้นที่อาศัยพะยูน 12 แห่ง แผนศูนย์ช่วยชีวิตหลัก 2 แห่งในจ.ภูเก็ตและระยอง รวมทั้งศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลอีก 5 แห่งแผนพิพิธภัณฑ์สัตว์หายาก ซึ่งแผนระดับชาตินี้ ไม่ใช่ช่วยเฉพาะพะยูน แต่หมายถึงสัตว์หายากต่างๆ และผู้คนในท้องถิ่น.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9