อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

มท.แจ้งทุกจว.จัดกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำลึกถึงกษัตริย์3พระองค์

มท.แจ้งทุกจังหวัด จัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.33 น.


เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.)  กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มีข้อสั่งการให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในส่วนภูมิภาค
     
นายฉัตรชัย กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารมว.มหาดไทย ได้เห็นชอบให้แจ้งจังหวัดและอำเภอเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ดังนี้ ในวันที่ 13 ต.ค. 2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้นในวันที่ 18 .ค. 2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด หรืออื่นๆ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และในวันที่ 23 ต.ค. 2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมในการใช้งานของระบบไฟฟ้า ประปาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือกิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าวข้างต้น ตามเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดและอำเภอกำหนดต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%