อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ร้อง"ชวน"แก้ระเบียบราชการกทม. คืนชีพเลือกตั้งส.ข.

‘องอาจ’ ยื่นหนังสือถึง ‘ชวน’ จี้แก้ไขระเบียบราชการกทม. คืนชีพเลือกตั้ง ‘ส.ข.’ กระจายอำนาจสู่ประชาชน พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.06 น.


เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานส.ส. ดูแลพื้นที่ กทม. ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ กทม. ต่อประธานสภาฯ และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เหมือนที่เคยปฏิบัติมากว่า 30 ปีโดยนายองอาจ กล่าวว่า วันนี้ตนพร้อมด้วยอดีต ส.ส.กทม. อดีต ส.ก. อดีต ส.ข. ได้มายื่นร่างแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ กทม. ส่วนสาเหตุที่ต้องเสนอแก้ไขกฎหมายให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. เพราะสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่แล้วได้แก้ไขกฎหมายไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. ถ้าจะเลือกตั้ง ส.ข. จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กทม. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็วเสียก่อน ซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนในการปรับปรุงกฎหมายนายองอาจ กล่าวต่อว่า ทางพรรคประชาธิปัตย์จึงเห็นว่า ถ้าต้องการปรับปรุงกฎหมาย กทม. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศก็สามารถทำได้ไปพร้อมๆ กับการให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. ตามปกติเหมือนที่เคยทำมา การไม่ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตปกติจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนดังนี้ คือ ทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนระดับท้องถิ่นที่ทำงานรับใช้ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ทำให้ไม่มีผู้แทนประชาชนร่วมพัฒนาเขตแล้วนำปัญหาของประชาชนไปสู่การแก้ไข ทำให้ไม่มีผู้แทนประชาชนทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารเขตอาจก่อให้เกิดการใช้อำนาจเกินขอบเขตและแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบได้โดยง่าย อีกทั้งยังทำให้อำนาจของประชาชนลดลงแทนที่จะกระจายอำนาจไปให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น พรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่าถ้าสามารถพิจารณาแก้ไขให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. ได้ก็จะทำให้ ส.ข. ทำงานไปพร้อมพร้อมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และส.ก. ที่จะมีการเลือกตั้งเร็วๆ นี้ เราหวังว่า ร่างกฎหมายนี้จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา เพื่อผ่านเป็นกฎหมายต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%