อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

ในหลวงโปรดเกล้าฯ เลื่อนพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค

โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากวันที่ 24 ต.ค. เป็นวันที่ 12 ธ.ค. เวลา 15.30 น. พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 16.28 น.


เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 17 ต.ค. ที่รัฐสภา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึงงานพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ว่า นายกรัฐมนตรี ตนและรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ได้มีการหารือ หากมีพิธีทางชลมารคตามกำหนดเวลาเดิม วันที่ 24 ต.ค.จะมีอุปสรรคในเรื่องของสภาพน้ำ ทั้งดิน ฟ้าอากาศ ดังนั้นเพื่อความพร้อมและความสวยงาม ไม่กระทบกระเทือนกับขบวนเรือและไม่กระทบกระเทือนต่อการเสด็จพระราชดำเนิน จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เลื่อนเวลาออกไปจากเดิม ขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงมาแล้วให้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม เวลา 15.30 น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    71%
  • ไม่เห็นด้วย
    29%

ความคิดเห็น