อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

มท.2ถกนโยบายประกันรายสวนปาล์ม-น้ำมันภาคใต้

“มท.2” นั่งหัวโต๊ะ ถกนโยบายประกันรายได้รัฐบาล แก่เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 16.47 น.


เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 - 2563 พร้อมมอบนโยบายการบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนมาตราการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นำวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นวิทยากรการประชุมชี้แจง มอบนโยบายการประกันรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผวจ.ปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ พี่นัองเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสสงขลา พัทลุง สตูล และจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิวอ.เมือง จ.ปัตตานี 
    
นายนิพนธ์  กล่าวว่า  โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์น้ำมันปี 2562 - 2563 เป็นดำริของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ที่ได้มอบให้กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกษตรและสหกรณ์  ธ.ก.ส.และหน่วยงานที่สนับสนุนอื่น เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินประกันรายได้งวดที่หนึ่ง เข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มมันทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่วันที่1ต.ค.  2562 และจะจ่ายเงินงวดต่อไปในรอบประมาณ 45 วัน โดยเงินงวดที่สองจะเข้าบัญชีของพี่นัองเกษตรกร ในวันที่ 15พ.ย. 2562 นอกจากโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน นายจุรินทร์ ยังได้ผลักดันการประกันรายได้สินค้าเกษตรสำคัญอื่นๆ ที่ได้เริ่มดำเนินการไปพร้อมกับปาล์มคือ ข้าวซึ่งได้จ่ายเงินประกันรายได้งวดที่ 1ให้แก่เกษตรกตผู้ปลูกข้าวแล้ว เมื่อวันที่ 15ต.ค. 2562  และยางพารา ครม. ก็ได้อนุมัติแล้ว สำหรับสินค้าที่จะดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรในเวลาอันใกล้นี้คือมันสำปะหลัง และข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสาร ความช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26