อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

"กอบศักดิ์"หนุนเพาะกล้าไม้ปลูกก.ค.63 

"กอบศักดิ์"รวมพลังคืนต้นไม้ให้แผ่นดินไทย หนุนเพาะกล้าไม้ปลูกพร้อมกันก.ค.63  อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 15.54 น.


เมื่อวันที่ 20  ต.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ตนพร้อมด้วยนายนที ขลิบทอง ผอ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ร่วมเปิดตัว “กองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา” ซึ่งจะเป็นความร่วมแรงร่วมใจของคนกองทุนหมู่บ้านทั้งประเทศ 13 ล้านคนกับภาคีเครือข่ายด้านป่าและต้นไม้ คือ กรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ สำนักงานความหลายหลายทางชีวภาพ สำนักงานก๊าซเรือนกระจก ที่จะร่วมกันแสดงพลังสืบสานปณิธานของล้นเกล้า รัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์ป่า ดิน และน้ำ ด้วยการปลูกต้นไม้ร่วมกันนับร้อยล้านต้น คืนต้นไม้ให้แผ่นดินไทย ให้เป็นสมบัติของตนเอง ครอบครัว ชุมชนต่อไป

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ต้นไม้มีค่า เช่น สัก พยุง ยางนา ประดู่ ชิงชัน และไม้ท้องถิ่นบางชนิด เมื่อปลูกไป 15-20 ปี จะมีราคาประมาณ 15,000-25,000 บาท (เท่ากับราคาทองคำ 1 บาท) บางต้นระหว่างที่ปลูก ยังสามารถปลูกสมุนไพร ต้นไม้อื่นๆ ผสมผสาน สร้างรายได้ รวมถึงปัญหาภัยพิบัติต่างๆ อาทิ ฝนแล้ง ฝนขาดช่วง ดินถล่ม น้ำท่วม ล้วนเป็นผลมาจากการทำลายต้นไม้และผืนป่า ดังนั้นเมื่อต้นไม้กลับมาภัยพิบัติก็จะลดน้อยลง หนึ่งในผลงานสำคัญของรัฐบาล “ประยุทธ์ 1” คือการแก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ มาตรา 7 และการให้ใช้ต้นไม้เป็นสินทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้ยืมผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ทำให้ธนาคารต้นไม้ที่พี่น้องประชาชนขับเคลื่อนมาในหลายๆ ปี สามารถออกดอก ออกผล กลายเป็นสินทรัพย์สำคัญของทุกคน เป็นแหล่งออมเงินชั้นดีอย่างแท้จริงนายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ล่าสุดได้มีการเปิดตัว “กองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา” ที่บ้านหนองหิน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีษะเกษ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบ ได้ร่วมกันริเริ่มแนวคิด “คันนาทองคำ” ที่จะเปลี่ยนคันนาจากเดิมโล่งๆ ไม่ปลูกอะไร หรือปลูกยูคาลิปตัส ไปสู่การทำคันนาใหญ่ ปลูกป่าบนคันนา ปลูกต้นไม้มีค่าคู่กันเป็นทางไป  ซึ่งลองคิดดูว่าเพียงคันนาเดียว ถ้าเราปลูกต้นไม้ได้ 100 ต้น ภายในระยะเวลา 15-20 ปีต่อจากนี้ไปครอบครัวก็จะมีทองคำถึง100 บาท

นายกอบศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ ขอเชิญทุกคนมาร่วมกันแสดงพลังคืนต้นไม้ให้แผ่นดินไทย มาสร้างสินทรัพย์ใหม่ให้คนไทย มาร่วมใจสืบสานปณิธานของพ่อหลวง  ด้วยการมารวมพลังเพาะกล้าไม้ คนละ 10 ต้น 20 ต้น 30 ต้น ตามกำลัง  เพื่อที่เราจะลงมือปลูกพร้อมกันในช่วงต้นฝนปีหน้า เดือนก.ค.63 ในพื้นที่หลังบ้าน ในสวน ในไร่ ในคันนา  เพราะต้นไม้เหล่านี้มีค่ามาก ถ้ามูลค่าเพิ่มเพียงวันละบาทต่อต้น ถ้าปลูกได้ร้อยล้านต้น ปีหนึ่งประเทศก็จะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกเกือบ4หมื่นล้านบาท ถ้าเราร่วมกันปลูกได้ 300 ล้านต้น ทุกปีคนไทยก็จะรวยขึ้นอย่างน้อยแสนล้านบาท 10ปี ก็เป็นเงินล้านล้านบาท ซึ่งเงินเหล่านี้จะเป็นเงินออมเพื่อใช้ในยามยาก ในยามต้องปลดหนี้ และในยามชราของทุกคน.
 
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

ความคิดเห็น