อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

"กอบศักดิ์"หนุนเพาะกล้าไม้ปลูกก.ค.63 

"กอบศักดิ์"รวมพลังคืนต้นไม้ให้แผ่นดินไทย หนุนเพาะกล้าไม้ปลูกพร้อมกันก.ค.63  อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 15.54 น.


เมื่อวันที่ 20  ต.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ตนพร้อมด้วยนายนที ขลิบทอง ผอ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ร่วมเปิดตัว “กองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา” ซึ่งจะเป็นความร่วมแรงร่วมใจของคนกองทุนหมู่บ้านทั้งประเทศ 13 ล้านคนกับภาคีเครือข่ายด้านป่าและต้นไม้ คือ กรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ สำนักงานความหลายหลายทางชีวภาพ สำนักงานก๊าซเรือนกระจก ที่จะร่วมกันแสดงพลังสืบสานปณิธานของล้นเกล้า รัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์ป่า ดิน และน้ำ ด้วยการปลูกต้นไม้ร่วมกันนับร้อยล้านต้น คืนต้นไม้ให้แผ่นดินไทย ให้เป็นสมบัติของตนเอง ครอบครัว ชุมชนต่อไป

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ต้นไม้มีค่า เช่น สัก พยุง ยางนา ประดู่ ชิงชัน และไม้ท้องถิ่นบางชนิด เมื่อปลูกไป 15-20 ปี จะมีราคาประมาณ 15,000-25,000 บาท (เท่ากับราคาทองคำ 1 บาท) บางต้นระหว่างที่ปลูก ยังสามารถปลูกสมุนไพร ต้นไม้อื่นๆ ผสมผสาน สร้างรายได้ รวมถึงปัญหาภัยพิบัติต่างๆ อาทิ ฝนแล้ง ฝนขาดช่วง ดินถล่ม น้ำท่วม ล้วนเป็นผลมาจากการทำลายต้นไม้และผืนป่า ดังนั้นเมื่อต้นไม้กลับมาภัยพิบัติก็จะลดน้อยลง หนึ่งในผลงานสำคัญของรัฐบาล “ประยุทธ์ 1” คือการแก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ มาตรา 7 และการให้ใช้ต้นไม้เป็นสินทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้ยืมผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ทำให้ธนาคารต้นไม้ที่พี่น้องประชาชนขับเคลื่อนมาในหลายๆ ปี สามารถออกดอก ออกผล กลายเป็นสินทรัพย์สำคัญของทุกคน เป็นแหล่งออมเงินชั้นดีอย่างแท้จริงนายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ล่าสุดได้มีการเปิดตัว “กองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา” ที่บ้านหนองหิน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีษะเกษ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบ ได้ร่วมกันริเริ่มแนวคิด “คันนาทองคำ” ที่จะเปลี่ยนคันนาจากเดิมโล่งๆ ไม่ปลูกอะไร หรือปลูกยูคาลิปตัส ไปสู่การทำคันนาใหญ่ ปลูกป่าบนคันนา ปลูกต้นไม้มีค่าคู่กันเป็นทางไป  ซึ่งลองคิดดูว่าเพียงคันนาเดียว ถ้าเราปลูกต้นไม้ได้ 100 ต้น ภายในระยะเวลา 15-20 ปีต่อจากนี้ไปครอบครัวก็จะมีทองคำถึง100 บาท

นายกอบศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ ขอเชิญทุกคนมาร่วมกันแสดงพลังคืนต้นไม้ให้แผ่นดินไทย มาสร้างสินทรัพย์ใหม่ให้คนไทย มาร่วมใจสืบสานปณิธานของพ่อหลวง  ด้วยการมารวมพลังเพาะกล้าไม้ คนละ 10 ต้น 20 ต้น 30 ต้น ตามกำลัง  เพื่อที่เราจะลงมือปลูกพร้อมกันในช่วงต้นฝนปีหน้า เดือนก.ค.63 ในพื้นที่หลังบ้าน ในสวน ในไร่ ในคันนา  เพราะต้นไม้เหล่านี้มีค่ามาก ถ้ามูลค่าเพิ่มเพียงวันละบาทต่อต้น ถ้าปลูกได้ร้อยล้านต้น ปีหนึ่งประเทศก็จะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกเกือบ4หมื่นล้านบาท ถ้าเราร่วมกันปลูกได้ 300 ล้านต้น ทุกปีคนไทยก็จะรวยขึ้นอย่างน้อยแสนล้านบาท 10ปี ก็เป็นเงินล้านล้านบาท ซึ่งเงินเหล่านี้จะเป็นเงินออมเพื่อใช้ในยามยาก ในยามต้องปลดหนี้ และในยามชราของทุกคน.
 
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

ความคิดเห็น