อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

มูลนิธิEJFส่งจม.ถึง'บิ๊กป้อม' ชมแก้ปัญหาประมงสำเร็จ

มูลนิธิยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม EJF ส่งจดหมายถึงบิ๊กป้อม ชื่นชมแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายสำเร็จ พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 17.10 น.


เมื่อวันที่ 23 ต.ค. พล.ต.ท จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดเผยว่า นาย Steve Trent ตำแหน่ง Executive Director, EJF ส่งจดหมายกราบเรียน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอขอบพระคุณในโอกาสที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีสละเวลาให้เข้าเยี่ยมคารวะและได้หารือถึงพัฒนาการและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวซยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะผู้ประสานงานการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายฯ (IUU) กับ EJF ซึ่งให้กระทรวงต่างประเทศ แปลแล้ว สรุปดังนี้

 1.ขอขอบพระคุณท่าน รองนายกรัฐมนตรี เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เข้าเยี่ยมคารวะและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสหารือถึงการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีของประเทศไทยในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสี่ปีเพื่อต่อสู้และแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม รวมไปถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง จากเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่ต่อเนื่อง และความเป็นผู้นำของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลไทย  2.ขอชื่มชม พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ และ นายอดิศร พร้อมเทพ อดีตอธิบดีกรมประมง สำหรับความตั้งใจในการทำงานเพื่อช่วยให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำนานาชาติในการต่อต้านกับปัญหาดังกล่าว 3.ขอขอบพระคุณสำหรับความอนุเคราะห์ ในการอำนวยความสะดวกให้เข้าร่วมประชุมหารือกับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, ดร.สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า
 
4.รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคำมั่นจากท่านรองนายกรัฐมนตรี รากฐานของการปฏิรูปอุตสาหกรรมประมงจะยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวปฏิบัติอันดีของประเทศไทยในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายต่อประชาคมโลกรวมทั้งปกปักรักษาทรัพยากรทางทะเลอันมีค่าให้คงอยู่ต่อไปเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต 5.ประเทศไทยสามารถกำหนดทิศทางการบริหารการประมงโดยการนำหลักการเพื่อความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลทั่วโลก 10 ประการ ของมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อมไปบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งหลักการ 2 ข้อ ที่ประเทศไทยควรนำไปใช้คือ ระงับการอนุญาตเรือชักธงสะดวก และการเปิดเผยข้อมูลเจ้าของเรือและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการทำประมงของเรือประมงที่ชักธงต่างชาติ
   
มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) เป็นองค์กรเอกชน (NGO) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน ตังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 มีพันธกิจหลักคือ รักษาสิ่งแวดล้อม การคุเทครองสิทธมนุชชน การค้ามนุษย์ การละเมิดสิธิแรงงาน และต้อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23