อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

"ชาลี"รับแล้ว!ส่งข้อมูลให้สหรัฐฯ จนถูกตราหน้าขายชาติ

“ชาลี”รับส่งข้อมูลให้สมาพันธ์สหภาพสหรัฐเอง จนถูกตราหน้าขายชาติ ขณะที่สรส.เชื่อยังมีอาฟเตอร์ช็อก 6ประเทศ-สหภาพยุโรป-อังกฤษ จ่อตัดจีเอสพีไทยตามมา เผยข้อมูลก.แรงงาน สหรัฐมองไทยดึงเชงตั้งสหภาพแรงงานต่างด้าว พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 06.47 น.


เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า(จีเอสพี) ไทย ว่า เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิแรงงานในไทยที่ทุกวันนี้ยังมีมากและไม่ได้ลดลงเลย คนงานยังถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ พอออกมาเรียกร้องสิทธิกลับถูกปิดงานเลิกจ้าง ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ ภาคแรงงานจึงมีการเรียกร้องให้รับอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิการรวมตัว และฉบับ 98 ว่าด้วยสิทธิในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้แรงงานได้รับความคุ้มครองเมื่ออกมาเรียกร้องความไม่เป็นธรรม เรื่องนี้เรียกร้องกันมาเป็นสิบปี เมื่อเดือน มิ.ย. มีข่าวว่ากระทรวงแรงงานจะไปรับฉบับ 98 แต่ไปแล้วก็ไม่รับ สหรัฐฯ มองว่าเราไม่จริงใจได้แต่รับปากแต่เอาเข้าจริงไม่มีอะไรคืบหน้า การละเมิดสิทธิแรงงานก็ยังเกิดขึ้นอยู่ เช่น การละเมิดสิทธิคนงานสหภาพแรงงานมิตซูบิชิฯ 2 ปี ยังไม่เคลียร์ปัญหา สหรัฐฯ เห็นว่านอกจากไม่รับรองอนุสัญญา ยังมีการละเมิดสิทธิเพิ่มขึ้น 

นายชาลี กล่าวว่า อย่าไปโฟกัสว่าการรับอนุสัญญาจะเปิดทางให้แรงงานข้ามชาติตั้งสหภาพเพราะต้องออกกฎหมายรองรับ และมีผลกับแรงงานทั่วไปไม่ใช่ต่่างด้าวอย่างเดียว สหรัฐฯ ติดตามเรื่องละเมิดสิทธิแรงงานมานานแล้ว และตนเป็นคนส่งข้อมูลไปให้สมาพันธ์สหภาพแรงงานสหรัฐ (AFL - CIO) ตั้งแต่เมื่อปี 2556 จนถูกมองว่าเป็นคนขายชาติ เพราะหลังจากนั้นมีการยื่นคำร้องคัดค้านการให้สิทธิจีเอสพีไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางการไทยมีการชี้แจงและเสนอแนวทางแก้ไขตามที่สหรัฐฯ ต้องการ เขาก็ให้สิทธิแต่ก็ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแต่ก็พบว่าไม่ค่อยคืบหน้า เหมือนเราไปรับปากเขาแล้วไม่ทำจริงจัง การเสนอร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ก็ล่าช้า จนถูกยกเลิกสิทธิจีเอสพี ตนทราบว่ายกเลิกตั้งแต่เดือน ก.ย. แล้ว แต่เพิ่งมาเผยแพร่เดือน ต.ค. พอดีกับที่ไทยมีการแบน 3 สารพิษ จึงมีการนำมาโยงกัน 

“ในอดีตอาจมีเรื่องความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะมีแรงงานผิดกฎหมายมาก แต่ปัญจุบันแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบถูกต้องเกือบหมดแล้ว จึงไม่ต้องไปกลัวเกินเหตุ เมื่อเราเป็นสมาชิกองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ก็ควรปฎิบัติตามหลักสากล แรงงานข้ามชาติที่มาอยู่ในเมืองไทย เมื่อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควรมีสิทธิเสรีภาพในการสมาคม แรงงานกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในไทยนานมาก แต่เพราะไปมองว่าจะทำให้มีอำนาจต่อรอง โดยเฉพาะในกลุ่มสภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าฯ สมาคมธนาคารไทย ซึ่งมีพาวเวอร์ในรัฐบาล มีท่าทีไม่รับชัดเจน รัฐบาลฟังนายทุน มากกว่าประชาชนทั่วไป แล้วสุดท้ายจะทำยังไง จะยอมรับเงื่อนไขของเขา หรือจะยอมให้ถูกตัดสิทธิ แล้วยืนบนขาตัวเอง ” นายชาลี กล่าว

ด้านนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลและประชาชน เรื่อง อย่าตื่นตระหนกสหรัฐอเมริกาตัดจีเอสพีประเทศไทย โดยระบุว่า การตัดสิทธิเกี่ยวข้องกับประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่ควรนำไปผูกโยงกับประเด็นอื่นจะทำให้แก้ปัญหาไม่ถูกทาง สถานการณ์แรงงานไทย อยู่ในสภาวะที่น่าห่วงใยทั้งเรื่องสิทธิ โอกาส คุณภาพชีวิต การเลิกจ้าง ไม่มีความมั่นคงในการทำงาน ประชากรในวัยทำงานประมาณ 40 ล้านคน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพียง 160,000 คน เพราะกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไม่เอื้อต่อการรวมตัว และยังมีการทำลายผู้นำแรงงาน ทำลายสหภาพแรงงาน ข้าราชการ ลูกจ้างภาครัฐ ไม่สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหภาพปกป้องสิทธิได้ เมื่อสหรัฐฯ อ้างมาตรฐานแรงงานไม่เป็นไปตามหลักสากล ควรเร่งแก้ไข เพราะเรื่องให้สิทธิจีเอสพี ยังมีญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สหภาพยุโรป ตุรกี แคนาดา รวมไปถึงรัสเซียและเครือรัฐเอกราช ยังไม่รู้ว่าจะมีประเทศไหนประกาศยกเลิกอีก สรส.จึงขอเรียกร้องรัฐบาลให้รีบแก้ไขปัญหา ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย และอย่าตีโจทย์แตกประเด็นให้สับสน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รวบรวมการปฎิบัติของไทยต่อกรณีการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามประเด็นเป้าหมาย 7 ประการ ที่ทางสหรัฐฯ ต้องการให้ดำเนินการก่อตัดสิทธิจีเอสพี โดยระบุว่าที่ผ่านมา สหรัฐฯ มีข้อห่วงกังวล 3 ประการหลัก คือ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เป็นธรรม กรณีนายจ้างฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ไม่รับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน โดยในเรื่องนี้กระทรวงแรงงานได้เสนอให้เพิ่มเติมในร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .. มาตรา 128 วรรค 5 ว่า 

“การนำคดีไปสู่ศาลแรงงาน ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฎิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน” ซึ่งชัดเจนว่า เมื่อคณะกรรมการฯ มีคำสั่ง ต้องปฎิบัติตามทันที โดยไม่ต้องรอเวลา แม้อีกฝ่ายจะนำคดีไปสู่ศาลแรงงานก็ตาม 

สำหรับการจัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงานได้เสนอแก้ไขร่างกฎหมาย เพื่อให้ต่างด้าวสิทธิเป็นกรรมการสหภาพในอัตราแรงงานไทย 5 คน ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน แต่ยังไม่ให้สิทธิในการจัดตั้งสหภาพฯ เนื่องจากผลการจัดรับฟังความคิดเห็นพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นด้วยกับการให้ลูกจ้างซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจัดตั้งสหภาพแรงงาน ส่วนข้อกังวลต่อการจำกัดสิทธิในการพูด กรณีไม่คุ้มครองลูกจ้างจากการถูกฟ้องหมิ่นประมาท ในการบัญญัติลักษณะความผิดอาญาวรรค 2 ของมาตรา 98 เป็นหลักการของการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ไม่ได้มีเจตนารมย์ที่จะเป็นการเน้นย้ำให้นายจ้างฟ้องร้องเอาผิดลูกจ้างตามกฎหมายอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ความล่าช้าในการเสนอร่างกฎหมายแก้ไข พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ทำให้นาย Lewis Karesh ผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ฝ่ายแรงงาน แสดงความผิดหวังที่ช้ากว่าแผนที่เคยแจ้ง USTR ในขณะเข้าติดตามการดำเนินการของไทยตามประเด็นเป้าหมาย 7 ประการ ในการรักษาสิทธิจีเอสพี และติดตามความคืบหน้าการแก้กฎหมายของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 โดยกระทรวงแรงงาน มีการระบุสาเหตุว่า ร่างกฎหมายได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญต่างไปจากที่ได้นำเสนอในการจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งแรก ในช่วงเดือน ก.พ. 2560 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และ รมว.แรงงาน ได้เสนอเรื่องต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือน ธ.ค. 2561 และอยู่ระหว่างรอให้คณะรัฐมนตรีประชุมพิจารณา เพื่อเห็นชอบในหลักการ 

ด้านนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลและประชาชน เรื่อง อย่าตื่นตระหนกสหรัฐอเมริกาตัดจีเอสพีประเทศไทย โดยระบุว่า การตัดสิทธิเกี่ยวข้องกับประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่ควรนำไปผูกโยงกับประเด็นอื่นจะทำให้แก้ปัญหาไม่ถูกทาง สถานการณ์แรงงานไทย อยู่ในสภาวะที่น่าห่วงใยทั้งเรื่องสิทธิ โอกาส คุณภาพชีวิต การเลิกจ้าง ไม่มีความมั่นคงในการทำงาน ประชากรในวัยทำงานประมาณ 40 ล้านคน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพียง 160,000 คน เพราะกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไม่เอื้อต่อการรวมตัว และยังมีการทำลายผู้นำแรงงาน ทำลายสหภาพแรงงาน ข้าราชการ ลูกจ้างภาครัฐ ไม่สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหภาพปกป้องสิทธิได้ เมื่อสหรัฐฯ อ้างมาตรฐานแรงงานไม่เป็นไปตามหลักสากล ควรเร่งแก้ไข เพราะเรื่องให้สิทธิจีเอสพี ยังมีญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สหภาพยุโรป ตุรกี แคนาดา รวมไปถึงรัสเซียและเครือรัฐเอกราช ยังไม่รู้ว่าจะมีประเทศไหนประกาศยกเลิกอีก สรส.จึงขอเรียกร้องรัฐบาลให้รีบแก้ไขปัญหา ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย และอย่าตีโจทย์แตกประเด็นให้สับสน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    21%
  • ไม่เห็นด้วย
    79%

ความคิดเห็น