อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

'เสรี'ค้านส.ว.นั่งกมธ.แก้รธน. อ้างไร้ระเบียบเข้าร่วมอีกสภาฯ

“เสรี”ค้านส.ว.นั่งกมธ.แก้รัฐธรรมนูญในโควตารัฐบาล อ้างไม่มีข้อบังคับ-ระเบียบที่ให้สิทธิสมาชิกของอีกสภาฯ เข้าไปร่วมในกมธ.ของอีกสภาฯ ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.28 น.


เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีที่ส.ว.ได้รับโควตาจากรัฐบาลให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎรว่า ตนไม่เห็นด้วย เนื่องจากส.ว.ควรวางบทบาทของตัวเองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญคือ การตรวจสอบ ถ่วงดุลการทำงานของสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งเรื่องการตั้งกรรมาธิการฯ นั้น เป็นญัตติที่ ส.ส.เป็นผู้เสนอ ดังนั้น ควรให้ส.ส.เป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเอง นอกจากนี้ หากสภาฯ หรือรัฐบาลพิจารณาโควตาให้ อาจติดเงื่อนไขว่าด้วยระเบียบข้อบังคับที่จะใช้กับการปฏิบัติดังกล่าว เพราะขณะนี้ยังไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบใดที่ให้สิทธิ์สมาชิกของอีกสภาฯ เข้าไปร่วมในกรรมาธิการฯ ของอีกสภาฯ ได้ แต่หากเป็นเรื่องจริงตามที่มีการเสนอข่าวว่ามีส.ว.ได้รับโควตา 6 ตำแหน่งนั้น ควรนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการกิจการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่ต่อไป

นายเสรี กล่าวอีกว่า รัฐบาลควรคิดเป็น ส.ว.ก็ควรคิดได้ว่า บทบาทและหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างไร ไม่ควรไปยุ่งงานของสภาฯ ควรปล่อยให้สภาฯ เป็นผู้เดินหน้าศึกษาเรื่องดังกล่าว เพราะตามขั้นตอนยังเป็นเพียงแค่การศึกษาแนวทางแก้ไข ไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดว่า ให้ส.ว.มีส่วนร่วมตั้งแต่วาระแรก และวาระที่3 อย่างไรก็ตามขณะนี้ กรรมาธิการพัฒนาการเมือง ได้กำหนดบทบาทให้ติดตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภา ไว้แล้ว ดังนั้นหากส.ว. จะเข้าไปมีส่วนร่วมขณะนี้ ควรทำแค่การติดตามเท่านั้น.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18