อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ศาลรธน.ชี้โทษประหารหนักกว่าจำคุก"นวัธ"พ้นสภาพส.ส.

“นวัธ”สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ศาลรธน.ชี้โทษประหารหนักกว่าโทษจำคุก ไม่จำเป็นต้องรอให้คดีถึงที่สุด สั่งถือเอาวันที่ 13 พ.ย.เป็นวันตำแหน่งว่าง นับถอยหลังเลือกตั้งใหม่ 45 วัน พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.15 น.


เมื่อวันที่ 13 พ.ย.  ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) หรือไม่  โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายนวัธ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) เนื่องจากการต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นลงโทษประหารชีวิต (คดีจ้างวานฆ่าอดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น) และถูกคุมขังโดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ และฎีกานั้น ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า โทษประหารชีวิตหนักกว่าโทษจำคุก แม้อาจจะมีการลดหย่อนแต่ก็จะยังได้รับโทษจำคุกอยู่ดี ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดเหตุแห่งการสิ้นสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. เนื่องจากเหตุจำคุกไว้หลายกรณี จึงไม่จำเป็นต้องรอคดีถึงที่สุด

ทั้งนี้นายนวัธ ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลจึงมีคำวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายนวัธ สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2562 ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง และให้ถือเอาวันที่ 13 พ.ย. 2562 ที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นวันที่ตำแหน่ง  ส.ส. ว่างลง และต้องมีการตรา พ.ร.ฎ.การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 102 ประกอบมาตรา 105 (1) ภายใน 45 วัน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

บอกต่อ : 21