อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

พปชร.จี้ออกโฉนดที่ดินสปก.-ภบท.5ให้ปชช.เข้าถึงสิทธิ

“ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ”จี้กรมที่ดิน-กระทรวงเกษตรฯ ออกโฉนดให้ประชาชนผู้ถือครองที่ดินสปก.-ภบท.5 เพื่อเข้าถึงสิทธิในการดูแลอย่างทั่วถึง และนำไปทำธุรกรรมอื่นๆ พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.28 น.


เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในช่วงหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ  ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ได้หารือว่า ขอให้กรมที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รีบออกโฉนดให้กับประชาชนผู้ถือครองที่ดินสปก.และภบท.5 เพื่อเข้าถึงสิทธิในการดูแลอย่างทั่วถึง และนำไปทำธุรกรรมอื่นๆ ได้ และขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งเงินเดือนให้กับอภปร. และอสต. หรือที่เรียกว่าตำรวจบ้าน เพราะขณะนี้ 2 หน่วยงานนี้ยังไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน แต่ทำงานในพื้นที่หนักตลอดในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตนเอง จึงขอให้ช่วยจ่ายเงินเดือนให้กับ 2 กลุ่มนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่จ.นครราชสีมา ที่ประสบปัญหาขาดอุปกรณ์การแพทย์และงบประมาณ ซึ่งอุปกรณ์หลายอย่างมีการใช้มานาน ชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ทุกรพ.สต.พึงมี เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนัก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อการเข้าถึงการใช้บริการของประชาชนได้สะดวกและมีคุณภาพ.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    54%
  • ไม่เห็นด้วย
    46%

บอกต่อ : 34