อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

จี้ป.ป.ช.สอบส.ส.ปมครอบครองที่ดิน อ้างขาดคุณสมบัติ

“ศรีสุวรรณ”จี้ ป.ป.ช.สอบ “ปารีณา-สรวุฒิ-จิรพงษ์” ปมครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.-ภ.บ.ท.5 ส่อผิดกฎหมาย-ฝ่าฝืนจริยธรรม เหตุขาดคุณสมบัติครองสิทธิทำประโยชน์ พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.42 น.


เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือให้ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนสอบสวนเอาผิด น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ, นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ และนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย กรณีครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.และ ภ.บ.ท.5 โดยที่อาจจะขาดคุณสมบัติของการมีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ที่ดิน ภ.บ.ท.5 นั้นมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 676/2519  กำหนดบรรทัดฐานไว้ว่า ผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จเสียเงินบำรุงท้องที่เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้เสียภาษีเท่านั้น  ไม่ใช่หลักฐานแสดงว่าผู้นั้นมีสิทธิครอบครอง และคำพิพากษาฎีกาที่  4347/2544 ได้กำหนดบรรทัดฐานไว้ด้วยเช่นกันว่า พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2518  ม.26(4) บัญญัติว่า ถ้าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เมื่อคณะรัฐมนตรีปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแล้ว เมื่อ ส.ป.ก. จะนำที่ดินแปลงใดในส่วนนั้นไปดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ร.ฎ.กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในที่ดินแปลงนั้น

“ที่ดินพิพาทเมื่อยังไม่ได้มีการปฏิรูปที่ดิน แม้จะมี พ.ร.ฎ.กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินออกมาแล้วก็ตาม พ.ร.ฎ.ดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดการปฏิรูปที่ดินเท่านั้น ไม่ได้มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในทันที พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติยังคงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่”นายศรีสุวรรณกล่าว
                
นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. ของ ส.ส.ทั้ง 3 ราย ปรากฏชัดแจ้งว่ามีทรัพย์สินและรายได้ต่อปีเป็นจำนวนมาก จึงอาจเป็นการขัดต่อ พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเกษตรกร พ.ศ.2535 และมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2555 ได้กำหนดอัตรารายได้ของผู้ยากจนไว้ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อคนต่อปีเท่านั้น ทั้งนี้ส.ส.ทั้ง 3 คนย่อมรู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติของการได้สิทธิในการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. หรือ ภ.บ.ท.5 ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น แต่กลับไม่ยอมสละที่ดินดังกล่าวคืนให้รัฐเพื่อนำไปจัดสรรให้กับผู้ยากไร้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งอาจมีเจตนาที่จะทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนกฎหมายอันเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรง และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมทั่วไปตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 219 หรือไม่ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการไต่สวน สอบสวน เพื่อดำเนินการเอาผิดหรือลงโทษ ส.ส.ทั้ง 3 คน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 25