อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ"สตม."

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.13 น.

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตำรวจตรี สมบัติ ชูชัยยะ ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 30