อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เสนอ"ครม."ดึงวันแมปแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนทั่วประเทศ

"ธรรมนัส" เตรียมเสนอ ครม. ดึงวันแมป เข้ามาแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนทั่วประเทศ ลั่นพร้อมเดินหน้าจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.ให้คนยากจน อีก2 หมื่นไร่จบใน 180 วัน เน้นทุกขั้นตอนโปร่งใส ถ้าใครทำไม่ได้ ต้องพิจารณาตัวเอง ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.35 น.


เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียน ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมืองนราธิวาส และรับฟังปัญหา แนวทางการพัฒนา การศึกษา ภายหลังเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯมีแนวทางและแนวคิด ที่จะร่วมกับสถานศึกษา โดยให้มีองค์ความรู้ ด้านการเกษตรฯ ให้กับทางโรงเรียน ใช้ในการสอนให้กับเด็กนักเรียน ในเรื่องการส่งเสริมการทำเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรฯ ที่ยึดแนวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิด เพื่อ ให้เด็กนักเรียนนำไปเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะ ในเรื่อง ในการปลูกพืชผัก สวนครัว เสี้ยง สัตว์ โดยเฉพาะ ไก่ไข่ ซึ่ง จะมีการ ฝึกให้กับเด็กนักเรียน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย ในส่วนการส่งเสริมการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ อาจนำมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และอาจขยายต่อในการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียน และนำไปพัฒนา สู่แนวทางการ ส่งเสริมการพัฒนา ประเทศ ให้มีความมั่นคงในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ทางโรง เรียน บทบาทของโรงต่อการพัฒนาประเทศ ในอานาคต


ขณะเดียวกันยังเดินทางต่อ ไปที่ไปยัง ที่ว่าการอำเภอสุไหปาดี เพื่อพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาเรื่องที่ดินและพื้นที่ที่มีปัญหาจากเกษตรกร นอกจากนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการแปรรูปข้าว และพบปะเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวหอมกระดังงา ณ บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาจากเกษตรกร ในพื้นที่ จ. นราธิวาส  เกษตรกร ส่วนใหญ่ ยังมี ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินจำนวนมาก เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆทั่วประเทศ โดย ขณะนี้ ตนได้สั่งการ ในทางสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือ สปก ,เร่งรัดในการจัดรูปที่ดินให้กับเกษตรกร ให้เร็วที่สุด โดยยอมรับว่าการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรขณะนี้ค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจาก มีพื้นที่ ทับซ้อนกันจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ มีทั้งพื้นที่ อุทยาน พื้นที่กรมป่าไม้ ซึ่งทับซ้อนกันกับพื้นที่ ส.ป.ก.จำนวนมาก จนเป็นปัญหาต่อการจัดสรรณพื้นที่ ทำกินให้กับเกษตรกร


อย่างไรก็ตาม จากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทางรัฐบาล กำลังเร่งรัดในการแก้ปัญหา ในส่วนพื้นที่ ทับซ้อนทั้งหมด โดยจะให้ใช้ มาตราส่วนเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยในอัตราส่วนเดียวกันทั้งหมด คือในมาตรส่วน 1ต่อ4,000 หรือวันแมปเพื่อป้องกันการทับซ้อน โดย จะใช้เป็นมาตรส่วนเดียวกัน ทุกหน่วยงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดการทับซื้อนเบื้องต้น ตนแสนอแนวทางให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบและเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยตนจะนำเสนอ ต่อ ครม.ให้เร็วที่สุด และคิดว่า น่าจะเป็นแทนทางที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนได้ หากในมาตราส่วนเดียวกันทุกหน่วยงาน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 21