อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

เปิดตัวเครื่อง'PM CLEANER' แก้ฝุ่นpm2.5

กรมการแพทย์ เปิดตัวเครื่องต้นแบบ “PM CLEANER” แก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5 เผย รพ.นพรัตนฯ ใช้แล้วแห่งแรกในไทย พร้อมดันเป็นพื้นที่ต้นแบบ อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 12.28 น.


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่รพ.นพรัตน์ราชธานี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กพบว่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงชุมชนเมืองในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ประสบกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงเรื่องผลกระทบกับสุขภาพประชาชน จึงมอบนโยบายให้รพ.ในสังกัดดูแลรักษาผู้ป่วย เฝ้าระวังผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาว ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เข้ามาใช้ควบคู่กับการรักษา ซึ่งล่าสุดได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนานวัตกรรมเครื่อง PM CLEANER ด้วยระบบ Active Plasma กำจัดฝุ่น pm 2.5 โดยจะนำไปติดตั้งภายในอาคารของรพ.นพรัตนราชธานี ทำให้ผู้ป่วยและประชาชนลดความเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นละอองในอากาศได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้
 
ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า เครื่องมือในการจัดการปัญหาฝุ่น pm 2.5 มีหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ 1.การใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอานุภาค 2.การเก็บอานุภาคที่มีประจุโดยใช้แรงไฟฟ้าสถิตจากสนามไฟฟ้า 3. การแยกอานุภาคออกจากขั้วเก็บไปยังถังเก็บพัก ซึ่งหลักการทำงานดังกล่าวจะช่วยดักจับฝุ่นละอองที่มีอานุภาคน้อยกว่า 0.1 ไมครอนได้ เป็นการดักจับฝุ่น pm 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพอากาศบริสุทธ์ขึ้นโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นละอองในอากาศ 97-99 เปอร์เซ็นต์ บำรุงรักษาระบบได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดขยะจากไส้กรองที่เสื่อมสภาพ
 
นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนฯ เปิดเผยว่า ทางรพ.ได้จัดตั้งคลินิกมลพิษ และริเริ่มโครงการรพ.ต้นแบบ ปลอดภัยจากฝุ่น pm 2.5 ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การนำขยะมารีไซเคิลเพื่อลดมลพิษจากการเผาไหม้ขยะ และได้เริ่มโครงการใช้เครื่อง PM cleaner ดังกล่าวเป็นแห่งแรกของประเทศ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อผู้ป่วยและประชาชนที่สัญจรบริเวณรพ.รวมทั้งตั้งเป้าจะขยายผลให้เป็นที่ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ  ที่สนใจต่อไป.
 
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น