อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

เตือนปีหน้า-69จังหวัด เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

กรมอุตุฯ เตือนแล้งนี้จนถึง เม.ย.63 อาจจะประสบภาวะวิกฤติที่ไม่มีน้ำเพียงพอ ระบุ 69 จังหวัดที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.53 น.


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ถึงสถานการณ์การบริหารการจัดการน้ำว่า ในช่วง 6 เดือนข้างหน้านี้ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2562-พ.ค.25632 ประเทศไทยในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง จะมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติประมาณร้อยละ 5-10 ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้รายงานสิ่งที่น่ากังวลและต้องเฝ้าระวัง คือ มีการระบายน้ำในช่วงเดือน พ.ย.ที่ผ่านมาสูงกว่าแผน โดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยานอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม พบว่า การเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 229,803 ไร่ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 เป็น 1,536,756 ไร่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2562 ซึ่งหากไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงจะเป็นแรงกดดันในช่วงเดือน เม.ย.2563 ที่อาจจะประสบภาวะวิกฤติที่จะไม่มีน้ำเพียงพอต่อการผลักดันน้ำเค็ม และสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ มี 31 จังหวัดในเขตการประปาภูมิภาค 61 สาขา และ 38 จังหวัดนอกเขตการประปาภูมิภาค ที่มีความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    87%
  • ไม่เห็นด้วย
    13%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 61