อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

'ป่าไม้'ติดป้ายยึดคืนพื้นที่46ไร่ ที่ดินฟาร์มไก่'เอ๋ ปารีณา'

เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าติดป้ายยึดคืนพื้นที่ป่า 46 ไร่ ในฟาร์มไก่”เอ๋ ปารีณา” 4 จุด รอบพื้นที่ และห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 น.

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ทำการสำรวจพื้นที่ในบริเวณฟาร์มไก่  เขาสน 2 ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ 6 ต.รางบัว  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นของน.ส.ปารีณา  ไกรคุปต์  ส.ส.ราชบุรี เขต 3  พรรคพลังประชารัฐ  และพบว่าบริเวณฟาร์มไก่ เขาสน 2 นั้นบุกรุกพื้นที่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี เนื้อที่  41-1-59 ไร่ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เนื้อที่ 4-3-81 ไร่ รวมเนื้อที่ 46-1-40 ไร่  นั้น

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.นายสุชาติ  บัวบาง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี)  พร้อมด้วยนายวัชระ  ละอออ่อน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 จอมบึง ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าติดป้ายที่บริเวณฟาร์มไก่ เขาสน 2  เพื่อประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ถูกตรวจยึดซึ่งบริเวณดังกล่าวมีโรงเรือนที่เคยใช้เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ 5 โรงเรือน   โดยห้ามผู้ใดเข้าทำกิจการในบริเวณนี้  

 

มีข้อความว่า  พื้นที่ตรวจยึดบริเวณนี้ปรากฏการกระทำผิดกฎหมายว่า ด้วยป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน "ก่อสร้าง แผ้วถางเผาป่า ทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต" พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14"ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาต"และความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน "เข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้างเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่" เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวนเนื้อที่  41-1-59 ไร่และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 จำนวนเนื้อที่ 4-3-81 ไร่ รวมจำนวนเนื้อที่ 46-1-40 ไร่ ตาม ปจว.ข้อ 4 ลงวันที่ 2 ธ.ค.62 เวลา 17.00 น.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจยึดโดย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง)หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึง สังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรีสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี) กรมป่าไม้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันปิดประกาศ ณ วันที่ 5 ธ.ค. พ.ศ.2562     โดยจะทำการติดป้ายประกาศทั้งหมด 4 จุดในบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ และไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%