อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

กกต.ขอนแก่นรับรอง4ผู้สมัครส.ส. ไม่พบลักษณะต้องห้าม

"ผอ.กกต.เขต 7 ขอนแก่น" ประกาศ รับรอง 4 ผู้สมัคร ส.ส. หลังตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่พบลักษณะต้องห้าม แต่ยังยื่นคัดค้านได้ภายใน 7 วัน พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 20.00 น.

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. นายสมบูรณ์ มานาดี ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้ลงนาม นายประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต หลังตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครและสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 4 คน  มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 46 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกอบข้อ 99 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง  พรรคการเมืองที่สังกัด และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย  นายธนิก มาสีพิทักษ์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1  นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 2  พ.ต.อ.กิตติกูร กาญจนสกุล พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 และนายสุทัศน์ ผลบุญ พรรคพัฒนาชาติ หมายเลข 4 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง  ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว  หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใด เห็นว่ารายชื่อที่ประกาศที่ ผู้อำนวยการเลือกตั้งได้ประกาศ   ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%