อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

'ธรรมนัส'โยนป่าไม้แจ้งความ "เอ๋"ถือครองที่ป่าได้ทันที

แบกไม่ไหวแล้ว..."ธรรมนัส"โยนกรมป่าไม้ แจ้งความเอาผิด"ปารีณา" ถือครองที่ป่า ดำเนินคดีได้ทันทีเหมือนรายอื่น จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.07 น.เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. แหล่งข่าวจากส.ป.ก. ว่า ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งเป็นการเรียกประชุมด่วน ซึ่งได้มีการพิจารณาการขอส่งคืนพื้นที่ตาม ภ.บ.ท. 5 เพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของน.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โดยได้มอบอำนาจให้ผู้แทนส่งมอบให้แก่ร.อ. ธรรมนัสและนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก.  โดยส.ป.ก.ลงเลขรับหนังสือที่ 20280 วันที่ 6 ธ.ค. 2562  ซึ่งหนังสือดังกล่าว น.ส.ปารีณาระบุว่า “ข้าพเจ้าและ/หรือบุคคลในครอบครอง ขอสงวนการใช้สิทธิเป็นอันดับแรกตามที่กฎหมายกำหนด” นั้น หากหมายถึง ขอสงวนสิทธิในการขอรับหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เมื่อส.ป.ก. นำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้เนื่องจากน.ส. ปารีณาขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรตามพ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และไม่ได้ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

“หากยึดตามคำพิพากษาของศาลฎีกาหลายคดีซึ่งกรมป่าไม้จับกุมและแจ้งความเอาผิดแก่ผู้ครอบครองที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิแล้ว ที่ดิน 29 แปลง เนื้อที่ 682 ไร่ที่ครอบครองโดยน.ส. ปารีณามีลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นอำนาจของกรมป่าไม้ที่จะดำเนินคดี โดยไม่ต้องรอให้ส.ป.ก. สรุปว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของส.ป.ก. หรือไม่ แต่กรมป่าไม้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินคดีตามมาตรฐานเดียวกับคดีอื่นๆ ได้ทันที​“แหล่งข่าว กล่าว.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

บอกต่อ : 58