อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

กต.เผยคณะทูต105ประเทศ ร่วมรับเสด็จ'ในหลวง'วันนี้

กต.เผยคณะทูตจาก 105 ประเทศร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้ พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.15 น.

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  เปิดเผยว่า  ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2662 ในวันที่ 12 ธ.ค.2562  กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เชิญคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 สวนหลวงพระราม 8  โดยจะมีคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ทั้งที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและในต่างประเทศ เข้าร่วม จำนวน 160 คน จาก 105 ประเทศ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20