อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

กต.เผยคณะทูต105ประเทศ ร่วมรับเสด็จ'ในหลวง'วันนี้

กต.เผยคณะทูตจาก 105 ประเทศร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้ พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.15 น.

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  เปิดเผยว่า  ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2662 ในวันที่ 12 ธ.ค.2562  กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เชิญคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 สวนหลวงพระราม 8  โดยจะมีคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ทั้งที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและในต่างประเทศ เข้าร่วม จำนวน 160 คน จาก 105 ประเทศ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23