อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

ส่องช่องอุ้ม'ปารีณา'รอดคดีอาญา

งัดข้อกฎหมายส.ป.ก.ใช้รัฐศาสตร์ มากกว่า นิติศาสตร์ มุ่งแก้ปัญหาสังคมและจัดที่ทำกิน ระบุหาก ดำเนินคดี ส.ส.ปารีณา ชาวบ้านแปลงรอบข้างจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยทุกราย พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.32 น.


เมื่อวันที่ 12ธ.ค. แหล่งข่าวจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ท่ามกลางกระแสสังคมโจมตีรัฐบาลและส.ป.ก.ใช้กฎหมายสองมาตรฐานไม่ดำเนินคดีกับน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถือครองที่ดินส.ป.ก.682ไร่ ทำฟาร์มไก่ เขาสนฟาร์ม โดย น.ส.ปารีณา ยินยอมคืนพื้นที่ให้กับส.ป.ก.นำไปเข้ากระบวนการจัดสรรสิทธิให้กับเกษตรกร ผู้ยากไร้ ตามนโยบายจัดที่ดินชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)นั้น ถ้าส.ป.ก.ดำเนินคดีกับน.ส.ปารีณา ผู้ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิ รอบๆแปลงของน.ส.ปารีณาต้องถูกดำเนินคดีด้วยเพราะถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกันและคนที่ครอบครองที่ ส.ป.ก. ทั่วประเทศกว่า2ล้านไร่ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิเพราะขาดคุณสมบัติ ต้องดำเนินคดีอาญาทั้งหมดรวมทั้ง วัด โรงเรียน ที่ว่าการอำเภอ สถานที่ราชการ ที่อยู่ในเขต ส.ป.ก.แต่ยังไม่ได้ขอใช้ที่ดิน ถือว่าบุกรุกด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจมองได้ว่ากฎหมายส.ป.ก.เป็นกฎหมายที่อ่อน มีช่องโหว่มาก ทำให้มีการเปลี่ยนมือ ซื้อขายกันได้ง่าย รวมทั้งบทลงโทษไม่มี ไม่เหมือนพื้นที่ป่าไม้ ที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายสามารถจับกุมได้ทันที 

ทั้งนี้การบังคับคดีพื้นที่ส.ป.ก.ต้องอิงประมวลกฎหมายที่ดิน เพราะข้อกฎหมายของส.ป.ก.ใช้หลักเกณฑ์ทางรัฐศาสตร์ มากกว่านิติศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและที่ดินทำกิน ที่เกิดความขัดแย้งในทุกพื้นที่ จากผืนป่าโดนบุกรุกมากขึ้นได้มอบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม มาให้ส.ป.ก.กว่า40ล้านไร่ ที่ผ่านมาส.ป.ก.ดำเนินคดีกับผู้บุกรุก ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 และมาตรา 108 ทวิ ฟ้องอาญา อัยการสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดเพราะขาดเจตนาบุกรุก ซึ่งการดำเนินคดีของส.ป.ก.มีทำได้เพียงการฟ้อง 1. ฟ้องอาญา ข้อหาบุกรุก 2.ฟ้องแพ่ง ขับไล่ กรณีไม่ยอมคืนที่ส.ป.ก.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    35%
  • ไม่เห็นด้วย
    65%