อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

สรุปปรับลดงบปี63 รถประจำตำแหน่ง'ชวน'สุดแพง7.5ล.

สรุปยอดปรับลด งบฯ ปี 63 ของคณะอนุฯ ครุภัณท์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ ปี 63 ทั้งสิ้น 10,847.2380 ล้านบาท ซื้อรถประจำตำแหน่งสุดแพงคันละ 7.5 ล้านบาทให้ประธานฯ "ชวน"  อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 11.13 น.


เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและรัฐวิสาหกิจ ในคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมธิการครุภัณท์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ ได้ประชุมสรุปยอดปรับลด งบฯ ปี 63 ทั้งสิ้น 10,847.2380 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญๆ 1.ผ่านเรือดำน้ำ 2 ลำ จำนวน 22,500 ล้านบาท (ราคาลำละ 11,250 ล้านบาท) เนื่องจากมีมติ ครม.ให้จัดซื้อต่อเนื่องจากลำที่ 1 ในปี 2560 2.ผ่านให้ กรม ปภ.จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ (รัสเซีย) จำนวน 2 ลำ (ราคาลำละ 931 ล้านบาท เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ของเดิมมีอยู่แล้ว 2 ลำ ให้ซื้อใหม่อีก 2 ลำ เพื่อให้ครอบคลุมการให้ในภารกิจครบทั้ง ภูมิภาค 3.ให้กรมทางหลวงเร่งรัดการก่อสร้างถนนทางหลวงมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หลังได้รับเงินค่าเวนคืนจากรัฐบาลเพิ่มอีก 12,000 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 และ  4.ปรับลดงบฯ ของรัฐสภาฯ 1,156.91 ล้านบาท เนื่องจากการก่อสร้างรัฐสภาใหม่-เกียกกาย ล่าช้าไปอีก 382 วัน (สิ้นสุด 31/12/63) โดยอ้างเหตุผลในการขยายสัญญาฯครั้งที่ 4 อีก 382 วัน เนื่องจากยังไม่มีที่ปรึกษาฯ ด้าน IT แต่รัฐสภาได้ซื้อระบบ IT จำนวน 3,351 ล้านบาท (จากบริษัท AIT) ด้วยวิธีพิเศษ ไปตั้งแต่เดือน ก.พ. 62 

"นอกจากนี้ยังมีรายการสำคัญฯ คือ สภาผู้แทนราษฎร์ได้ของบฯ ปี 63 จัดซื้อรถประจำตำแหน่งให้แก่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร คันละ 7.5 ล้านบาท ซึ่งกรรมาธิการได้ซักถาม นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า นายชวน หลักภัย จะใช้รถประจำตำแหน่งแพงถึงราคาคันละ 7.5 ล้านบาทเลยหรือ เพราะท่านชวนฯ เป็นคนสมถะ นายสรศักดิ์ ตอบว่า “ได้ถามท่านประธานฯ ชวน ถึง 2 ครั้ง แล้ว และท่านชวน ไม่ขัดข้อง” ถึงได้ตั้งงบจัดซื้อรถประจำตำแหน่งราคาคันละ 7.5 ล้านบาท ให้ท่านประธาน ชวน"โฆษกคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าว. 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

บอกต่อ : 21