อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

ร้อง'วุฒิสภา'เร่งออกก.ม.ปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์

เครือข่ายปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์  ยื่น “วุฒิสภา” เร่งออก ก.ม.ปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 11.28 น.


เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่รัฐสภา เกียกกาย เครือข่ายปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ นำโดยนางธีรารัตน์ พันทวีวงศ์ธนะเอนก ยื่นแถลงการณ์ต่อนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อเรียกร้องให้ออกมาตรการกำกับดูแล และปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ ยกระดับการป้องกันเด็กจากภัยออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ และให้มีกฎหมายกำกับควบคุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเป็นอันตรายต่อเด็ก ทั้งข่าวปลอม สื่อลามกอนาจาร เว็บไซต์การพนันออนไลน์ และเว็บไซต์ละเมิดสิทธิเด็กต่างๆ ตลอดจนให้ผลักดันกฎหมายควบคุมเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ เพื่อจัดเรทติ้งเนื้อหา กำหนดอายุเด็กในการเล่นเกม

ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยปัญหาและกำหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการบำบัดเยียวยาผลกระทบจากภัยออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันสื่อออนไลน์มีทั้งคุณและโทษ หากใช้ในทางที่เป็นคุณจะสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้มาก แต่ทุกวันนี้เด็กไทยจำนวนมากใช้เวลาเกินควรกับสื่อออนไลน์ และใช้เวลาอยู่กับหน้าจอสูงกว่าค่าเฉลี่ยเด็กทั่วโลก จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และมีผลกระทบด้านลบต่อพัฒนาการ รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับผลร้ายจากการรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านเกม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอยู่ในขั้นวิกฤต และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20