อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ก.แรงงานจัดตรวจสุขภาพฟรีคนใช้แรงงาน 

ก.แรงงาน ดีเดย์ 16 ธ.ค.จัดตรวจสุขภาพเชิงรุกเป็นของขวัญปีใหม่คนใช้แรงงาน  จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30 น.


เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้จัดเตรียมของขวัญภายใต้แนวคิด "พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563” มากกว่าคำว่า “ให้” ...ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน จำนวน 5 ชิ้น ซึ่งของขวัญชิ้นที่ 5 ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน ให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการเชิงรุก โดยร่วมกับสถานพยาบาลเข้าไปตรวจสุขภาพผู้ประกันตนภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองโรค ส่งผลให้เกิดกระบวนการดูแลสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ ตนได้กำชับให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ และในวันที่ 16 ธ.ค. นี้ ยังได้มอบหมายให้ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรมว.แรงงาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

 ด้าน ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า จากนโยบายของรมว.แรงงาน ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานหรือคนทำงานในสถานประกอบการทุกคนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ และควรสนับสนุนอย่างยิ่ง การจัดงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ในวันนี้เป็นความร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมสุขภาพให้กับผู้ประกันตน พร้อมผลักดันสถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงานและโรคไม่เนื่องจากการทำงาน อีกทั้งได้มีการปรับสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล และสามารถลดจำนวนวันลางาน รวมทั้งลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ทำให้เกิดอันตราย พิการ และเสียชีวิตได้ กระทรวงแรงงานมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ ระบบการบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกในทุกมิติอันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแรงงานไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกำลังผลิตที่สำคัญ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ มีการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
 
นายทศพล กล่าวว่า การจัดงานในโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อจัดการโรคเรื้อรังกระตุ้นให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ และสนใจสภาวะสุขภาพมากขึ้น การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มท์ (ประเทศไทย) จำกัด และโรงพยาบาลการุณเวช ปทุมธานี ดำเนินการจัดให้บริการตรวจสุขภาพ โดยมีเป้าหมายผู้ร่วมงาน จำนวน 400 คน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ เพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ประกันตนโดยตรง เพื่อให้ได้รับการตรวจสุขภาพ และสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%