อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

"วิลาศ"ร้องสตง.สอบปมอนุมัติยืดเวลาสร้างสภาฯ

"วิลาศ" ยื่นร้อง สตง.สอบ "เลขาฯสภา" ปมอนุมัติขยายเวลาก่อสร้างรัฐสภาใหม่ ส่อเอื้อเอกชน-ทำรัฐเสียหาย จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 12.36 น.


เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านนายภูวดล ภูบุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้กระทำการที่ส่อว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดในหน้าที่ราชการหรือไม่ เนื่องจากได้อนมุมัติให้เอกชนขยายสัญญาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ออกไปถึง 4 ครั้ง จนทำให้การก่อสร้างล่าช้า ไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนด 

นายวิลาศ กล่าวว่า สำหรับการขยายสัญญา 4 ครั้งนั้น หากอธิบายจะเห็นว่าครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่น่าจะมีปัญหา แต่พบว่าการขยายเวลาในครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 อาจจะมิชอบด้วยกฎหมาย  เพราะมีการอ้างเหตุในการขยายเวลา ว่าติดปัญหาเรื่องส่งมอบพื้นที่ และติดสัญญาอื่นๆ อาทิ สัญญาจ้างเหมาระบบไอซีที ซึ่งทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ข้ออ้าง ที่จะยกเป็นเหตุให้ขยายสัญญาได้ และ ไม่ใช่ข้ออ้าง ที่จะเป็นเหตุให้บริษัทเอกชนไม่เสียค่าปรับกับรัฐ  ดังนั้นจึงขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอพิจารณาตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา หากพบว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวครั้งหนึ่งครั้งใดไม่ชอบ จะทำให้รัฐเสียหายถึงวันละ 12.28 ล้านบาทไม่นับค่าปรับ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22