อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ห่วงแล้งกระทบรพ.9แห่ง สธ.สั่งขุดบ่อบาดาลสำรองน้ำใช้

สธ.เผย รพ. 9 แห่ง ในจ.สุรินทร์-ชัยภูมิ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สั่งขุดบ่อบาดาล พร้อมสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 3 วัน ส่วนรพ.พื้นที่เสี่ยงเร่งรับมือ อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 18.31 น.


เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเพื่อรับมือปัญหาภัยแล้ง ว่า ขณะนี้ ได้รับรายงานมีโรงพยาบาล 9 แห่งในจังหวัดสุรินทร์และชัยภูมิได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เบื้องต้น ได้ให้ทุกแห่งสำรองน้ำ พร้อมประสานหน่วยงานพื้นที่ หาแหล่งน้ำสำรอง เตรียมขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน

นพ.รุ่งเรือง กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่เป็นเสี่ยงขาดน้ำประปาจากสภาวะฝนทิ้งช่วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่นำเครื่องจักรเข้าขุดเจาะบ่อบาดาล 4 บ่อ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีโรงพยาบาล 8 แห่ง ได้แก่ ภักดีชุมพล เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง ซับใหญ่ ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เทพสถิต คอนสาร และบ้านแท่น เป็นพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำประปา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้เตรียมขุดเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลเดิม และสำรองน้ำไว้ใช้ในงานบริการรักษาพยาบาล และการอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพออย่างน้อย 3 วัน และขอความร่วมหน้าที่และประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

นพ.รุ่งเรือง กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ขอให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งติดตามสถานการณ์ เตรียมแผนรับภาวะภัยแล้งทำแผนสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับบริการประชาชน และประสานหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล การประปาในพื้นที่ ฝ่ายความมั่นคง ในการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง หรือขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อไม่ให้กระทบบริการผู้ป่วย รวมทั้งจัดทำมาตรการประหยัดน้ำในโรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าที่ จัดทำระบบรีไซเคิลน้ำ ตรวจสอบท่อประปาไม่มีการรั่วไหลของน้ำ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการช่วยกันประหยัดน้ำ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%