อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

กองอำนวยการน้ำฯ ระดมกำลังแก้ภัยแล้ง

กองอำนวยการน้ำฯ ระดมทุกหน่วยแก้ภัยแล้ง เร่ง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้าน ขุดบ่อบาดาล พร้อมแจกจ่ายน้ำให้ปชช.แก้ปัญหาขาดน้ำกิน-น้ำใช้ อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 17.52 น.

เมื่อวันที่19ม.ค.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมสรรพกำลังและกระจายให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และประชาชนในพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากลำสะแทด เติมแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคในพื้นที่ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์ 117 หลังคาเรือน

ขณะเดียวกัน กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องสูบน้ำกว่า 40 เครื่อง ลงไปใน 4 จังหวัด แบ่งเป็น อ.เมือง จ.เลย 11 เครื่อง 
อ.เซกา จ.บึงกาฬ 10 เครื่อง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 7 เครื่อง และ จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย12 เครื่องด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน กระจายให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกันหลายจุด ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ รถบรรทุกน้ำขนาด 9,000 ลิตร รถราดน้ำเอนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร เข้าดำเนินการเติมน้ำให้กับถังพักน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายน้ำต่อไปยังพี่น้องประชาชน บ้านสวนขวัญ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำ อุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง 120 ครัวเรือน ประชาชน 380 คน ในพื้นที่บ้านหลุมเงิน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึก 126 เมตร ปริมาณน้ำ 9 ลบ.ม./ชม. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ให้กับชาวบ้านโนนสมบูรณ์ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ผู้รับประโยชน์ จำนวน 90 ครัวเรือน ประชาชน 350 คน รวมถึงดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง และ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วนด้วยซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%