อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

พม.เผยคนไร้บ้านทั่วปท.กว่า2พันราย กทม.เยอะสุด!!

พม.เผย ผลสำรวจคนไร้บ้านทั่วประเทศพบ 2,719 ราย กทม.เยอะสุด สะท้อนปัญหาสังคม เหลื่อมล้ำ ยากจน หลักประกันทางสังคมไม่เพียงพอ ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.


เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกประจำสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และปทุมธานี ขณะนี้ เปิดดำเนินการแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ และขอนแก่น ส่วนที่จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน 698 ราย
 
อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค. 2562 ได้ทำการสำรวจคนไร้บ้านในเขตเทศบาลขนาดเล็กและขนาดกลางในแต่ละจังหวัด และในเขตเทศบาลขนาดใหญ่ 16 จังหวัดของประเทศ พบคนไร้บ้านทั้งในพื้นที่สาธารณะและศูนย์พักคนไร้บ้านแบบเปิด ของทั้งภาคประชาสังคม และภาครัฐ (บ้านอิ่มใจ กรุงเทพฯ) ทั้งสิ้น 2,719 คน เป็นชาย ร้อยละ 86 หญิงร้อยละ 14 อายุระหว่าง 40-59 ปี ประมาณร้อยละ 57 ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 18 ทั้งนี้ เป็นการอยู่คนเดียวประมาณร้อยละ 52 โดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่คนเดียวร้อยละ 60 สะท้อนถึงการไม่มีที่พึ่งพิง ซึ่งต้องศึกษาต่อไป ส่วนผู้หญิงมีลักษณะอยู่กับครอบครัวหรือคนไร้บ้านอื่นๆ
 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1.คนไร้บ้านส่วนใหญ่จะอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดประมาณร้อยละ 38 นครราชสีมา ร้อยละ 5 เชียงใหม่ ร้อยละ 4 สงขลาร้อยละ 4  ชลบุรี ร้อยละ 3และขอนแก่น ร้อยละ 3 ส่วนคนไร้บ้านที่เป็นผู้พิการประมาณ ร้อยละ 4 มีปัญหาสุขภาพจิตที่เห็นได้ชัด ประมาณร้อยละ 7.60
 
นายสยาม กล่าวต่อว่า ประเด็นคนไร้บ้านสะท้อนให้เห็นหรือเป็นผลลัพธ์ของปัญหาทางสังคม ทั้งความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหาความยากจน หลักประกันทางสังคมที่ไม่เพียงพอ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นเงื่อนไขให้คนกลุ่มหนึ่งเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาของคุณชญานิศวร์ โคโนะ ชี้ให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยหรืออายุคาดเฉลี่ยอันเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่สำคัญของคนไร้บ้านอยู่ต่ำกว่าอายุคาดเฉลี่ยของประชากรทั่วไปในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร และในประเทศไทย คนไร้บ้านมีอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตประมาณ 60 ปี ต่ำกว่าอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยที่อยู่ที่ 75 ปี ถึงประมาณ 15 ปี และต่ำกว่าอายุคาดเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียนที่อยู่ที่ 71 ปี.
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9