อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

มท.3ตรวจโครงการสร้างเขื่อนริมแม่น้ำสงครามจ.บึงกาฬ

“มท.3”ลงพื้นที่บึงกาฬ ตรวจโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม แก้ปัญหา การกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง บรรเทาความเดือดร้อนปชช.  ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 17.47 น.


เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย(มท.3) ลงพื้นที่จ.บึงกาฬ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงครามบริเวณบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 (ต่อด้านท้ายน้ำ) ต.ซาง อ.เซกา และบริเวณบ้านท่าศรีชมชื่น (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ นายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับ และนายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมด้วยนายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุปโครงการ

นายทรงศักดิ์  กล่าวว่า จ.บึงกาฬประสบปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำสงครามอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างบริเวณริมน้ำอาจพังทลายเสียหายได้ รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บริเวณบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 (ต่อด้านท้ายน้ำ) ต.ซาง อ.เซกา และบริเวณบ้านท่าศรีชมชื่น (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในบริเวณดังกล่าว

ขณะที่นายอิทธิพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 โครงการเป็นงบประมาณปี 2562 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 (ต่อด้านท้ายน้ำ) ต.ซาง อ.เซกา มีความยาว 870 เมตร เป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหินใหญ่ ประกอบด้วย งานก่อสร้างเรียงหินใหญ่หน้าเขื่อน สันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ คันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน และก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง และบริเวณบ้านท่าศรีชมชื่น(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ มีความยาว 508 เมตร เป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเสาเข็ม ประกอบด้วย งานก่อสร้างเสาเข็มหลัก เสาเข็มสมอ สันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก คันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน งานระบายน้ำจากหลังเขื่อนออกสู่หน้าเขื่อน จำนวน 2 แห่ง หน้าเขื่อนเรียงหินใหญ่และก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง หากทั้ง 2 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยลดความเสียหาย ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งบริเวณชุมชนริมแม่น้ำสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับพื้นที่โดยรอบ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16