อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

"จุติ"ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กบนพื้นที่สูง ย้ำให้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กบนพื้นที่สูง ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงอง จ.เชียงใหม่ เน้นย้ำระดมความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เท่าเทียมใกล้เคียงกับเด็กในเมือง อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 06.24 น.


เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนบนพื้นที่สูง ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงอง หมู่ 6 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

นายจุติ กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้าน ทรงทราบว่ามีอาคารสภาพไม่แข็งแรง คับแคบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครู พร้อมทั้งพระราชทานนามโรงเรียนดังกล่าว โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 106 คน ซึ่งเป็นบุตรหลานของชาวบ้านบนพื้นที่สูงที่มีฐานะยากจนนอกจากนี้ยังได้พบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน แม่เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมยังได้มอบความช่วยเหลือต่าง ๆ ได้แก่ มอบทุนการศึกษาเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 79 ราย อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเกษตร ยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นอกจากนี้ยังร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและครู และให้การสนับสนุนในการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนและห้องพักครูอีกด้วยนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การเคหะแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งอาสาสมัครไทยและต่างประเทศในการเพิ่มทักษะชีวิต การเรียนและภาษา ให้แก่เด็ก อีกทั้งจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของราษฎรพื้นที่สูง เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้หากทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลเอาใจใส่ ตนเชื่อว่าความเหลื่อมล้ำจะหายไป แล้วจะสามารถสร้างรากฐานที่ดีให้กับประเทศได้อย่างแน่นอน


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14