อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

"สาธิต"ส่งหน่วยแพทย์ดูแลสุขภาพปชช.บนพื้นที่สูง

“สาธิต”ปล่อยคาราวานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลประชาชนบนพื้นที่สูง เน้นตรวจรักษา คัดกรองสุขภาพ ฉีดวัคซีน อนามัยแม่และเด็ก พร้อมให้ความรู้ จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 16.15 น.


เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วยนายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ปล่อยคาราวานหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่จากรพ.ท่าสองยาง จ.ตาก ดูแลประชาชนในเขตพื้นที่สูง โดยให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่สูง ทุรกันดาร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งจะให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ ร้อยละ 90 การดูแลรักษาผู้ป่วยตามวิถีชาวเขา อาทิ การคลอดด้วยหมอพื้นบ้าน การอนามัยแม่และเด็ก สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก
 


นายสาธิต กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ เป็นคาราวานเดินเท้า มอเตอร์ไซค์ รถปิกอัพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตภิบาล จากรพ.แม่ระมาด รพ.ท่าสองยาง และรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยให้บริการคัดกรองสุขภาพ ตรวจรักษาเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว ทันตกรรม และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจหาหนอนพยาธิ ตรวจหาสารพิษตกค้าง จัดกิจกรรมให้ความรู้ อสม.ออนไลน์ ที่ รพ.สต.กาหม่าผาโด้ อ.ท่าสองยาง จุดบริการสาธารณสุขบ้านจ่อคี อ.ท่าสองยาง สาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยโป่ง อ.แม่ระมาด และสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 


ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยม รพ.สต.กาหม่าผาโด้ มีปะชากร 3,007 คน มีหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝากครรภ์ ร้อยละ 85.29 ได้รับการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 67.65 หลังคลอด ร้อยละ 81.82 มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 100 ในกลุ่มผู้สูงอายุจะพบโรคความดันโลหิตสูงมาก สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภค.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17