อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

'วราวุธ'ตั้งทีมวางมาตรการแก้นำเข้าขยะพิษ-พลาสติก

“วราวุธ”ตั้งคณะทำงาน 3 ชุดวางมาตรการแก้ปัญหาการนำเข้าขยะพิษ-พลาสติก อุดช่องว่างการลักลอบนำเข้า ก้าวสู่การยกเลิกนำเข้าเด็ดขาดในอนาคต พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.14 น.


เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2563 โดยนายวราวุธกล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 3 คณะ คือ คณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติกและซากอิเล็กทรอนิกส์ คณะทำงานด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และคณะทำงานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในการป้องกันและแก้ปัญหาขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนบริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย การบริโภค และการจัดการปลายทาง“ที่สำคัญเน้นให้แต่ละชุดทำงานได้ถึงและครอบคลุมในเชิงลึกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และปิดช่องว่างของการลักลอบนำเข้ามา ซึ่งคณะทำงานทั้ง 3 ชุดต้องทำงานให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนก.พ.นี้แล้วกลับมานำเสนอความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมี.ค. เพื่อก้าวเข้าสู่การยกเลิกนำเข้าขยะดังกล่าวจากต่างประเทศเด็ดขาด เพื่อลดการแบกรับภาระปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชนลง” นายวราวุธ กล่าวรมว. ทรัพยากรฯ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าเศษพลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าในปี 2561 หากเทียบกับปี 2558 ภาพรวมตรวจสอบพบสถิติการนำเข้าขยะพลาสติกระหว่างปี 2558-2562 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยปี 2561 นำเข้าขยะพลาสติกมากถึง 552,312 ตัน และปี 2562 นำเข้าขยะพลาสติกลดลงเหลือเพียง 322,958 ตัน แต่กลับพบมีการส่งออกขยะพลาสติก ซึ่งเส้นทางเศษพลาสติกที่เข้ามาในประเทศมีทั้งนำเข้าอย่างถูกต้องและผิดกฎหมาย ด้วยการสำแดงเท็จและเป็นขยะพลาสติกที่ใช้แล้วจึงตรวจพบขยะพลาสติกมากขึ้น ที่สำคัญเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่ไม่เข้าข่ายตามอนุสัญญาบาเซลด้วย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13