อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ใช้เวลาเพียงแค่ 1 ชม. 'วุฒิสภา'ผ่านฉลุยพ.ร.บ.งบฯ63

วุฒิสภาผ่านฉลุยก.ม.งบ63 ใน 1 ชั่วโมง “วิษณุ”รับข้อสังเกตทั้ง 2 สภา ปรับใช้คลอดร่างพ.ร.บ.งบ64  ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.40 น.


เมื่อวันที่ 14 ก.พ.  ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้(13 ก.พ.) ซึ่งจัดทำโดยอยู่บนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ รวมถึงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินการทอง และวินัยการเงินการคลังของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ และประธานวุฒิสภา ที่ดำเนินการทุกอย่างด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว จนทันกำหนดเวลาที่คิดเอาไว้ เพื่อที่จะได้นำงบประมาณปี 2563 มาใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ต่อไปนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณฯ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องพิจารณาใหม่นั้น เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติใหม่ในวาระ 2 และ 3 เนื่องจากมีกรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา อีกทั้งสิ่งที่ประธานสภาฯ ส่งมานั้น มีสาระคงเดิมทุกประการ ดังนั้น วุฒิสภาจึงต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป แต่ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ด้านนายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายว่า ขอให้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการจ่ายหัวคิวเหมือนการบริหารงานที่ผ่านมา ไม่มีการแสวงประโยชน์เพื่อตัวเอง ใครทุจริตคอร์รัปชั่นฉ้อราษฎร์บังหลวงควรต้องลงโทษสถานหนัก กฎหมายงบประมาณฉบับนี้เป็นหนทางสำคัญในการแก้ปัญหาประเทศ วุฒิสภามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการใช้งบประมาณเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหล

กระทั่งเวลา 15.00 น. ที่ประชุมวุฒิสภา จึงลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 215 ต่อ 0 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง จากนั้นนายวิษณุ กล่าวขอบคุณที่ประชุมวุฒิสภาในฐานะตัวแทนของรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ตั้งใจมาร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย แต่ติดภารกิจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่จ.นครราชสีมา หลังจากนี้วุฒิสภาต้องเก็บร่างนี้ไว้อีก 3 วัน และนายกฯ ต้องเก็บร่างนี้ไว้อีก 5 วัน ก่อนทูลเกล้าฯ แต่เนื่องจากงบประมาณปีนี้ล่าช้าจึงต้องใช้เงินจากงบประมาณกลาง 75% และโครงการต่างๆ ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่ตอนนี้ถือว่าเร็วกว่าที่คิด ทั้งนี้ รัฐบาลขอให้คำยืนยันว่า จะนำเอาสิ่งที่เป็นข้อสังเกตุทั้งหมดไปประมวลร่วมกับข้อสังเกตุของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อไปกลั่นกรอง เพื่อไปปฏิบัติ และปรับเพื่อเตรียมการสำหรับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มายังรัฐสภาในอีก 3 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามเรียบร้อย ประเทศชาติมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน จากนั้นนายพรเพชรได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 15.10 น. รวมเวลาในการพิจารณาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 29